Hudsykdom fagplan

Fagplanen er utarbeidet av en gruppe fagfolk parallelt med arbeidet de utfører i sin kliniske hverdag. Arbeidet har vært svært viktig, fordi hudfaget har få ressurser, hvor det er utfordringer knyttet til rekruttering. 

Prosjektgruppens sammensetning har speilet alle omsorgsnivå, og dette har bidratt til å sikre kvalitet i innhold.​

Hudfaget er et lite fagområde, men det er ikke mindre viktig for pasienter og brukere av den grunn. Utfordringer og tiltak som er beskrevet av fagfolk og brukere med denne spesielle kompetansen, gjør at vi har fått god innsikt i hvordan dagens ressurser ivaretar tjenestetilbudet.

Det er viktig at vi har en god balanse mellom det arbeidet vi utfører i sykehusene og den polikliniske aktiviteten som utføres av avtalespesialistene. Kommunehelsetjenesten med fastlegene, har også en viktig funksjon for behandling og oppfølging av enkelte tilstander. Et godt samarbeid mellom de ulike omsorgsnivåene skal i sum gi et tilbud med høy kvalitet som holder internasjonal standard.
Fant du det du lette etter?