Intensivmedisin fagplan

Styret i Helse Nord vedtok i styremøte 23. september 2008 handlingsplan for intensivmedisin.