Korona - evalueringsarbeid

Under koronapandemien er det utført evalueringsaktiviteter i Helse Nord RHF. To interne rapporter er så langt publisert - begge inneholder interessante bevaringspunkter og forbedringspunkter.

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Formålet med evalueringen har vært å vurdere hvordan Helse Nord RHF og foretaksgruppen i Helse Nord som beredskapsorganisasjoner utøver ledelse og beredskapsarbeid for å ivareta sitt ansvar og samfunnsoppdrag under covid-19-pandemien. 

Beredskapsarbeidet ved covid-19-pandemien 2020 i Helse Nord RHF - delrapport 1.pdf

Beredskapsarbeid og håndtering av covid-19-pandemien 2020 i Helse Nord - delrapport 2.pdf

Regjeringen nedsatte en uavhengig kommisjon for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av Covid 19-pandemien.

Koronakommisjonens rapport

Fant du det du lette etter?