Kvalitetsstrategi

Sammen med helseforetakene skal Helse Nord RHF arbeide fram konkrete handlingsplaner for å gjennomføre forbedringstiltakene vedtatt i Helse Nords regionale kvalitetsstrategi 2016–2020.


​​Ny kvalitetsstrategi ble vedtatt av styret i Helse Nord 16. desember 2015 og skal gjelde fram til 2020. Den erstatter Helse Nords første kvalitetsstrategi fra 2011.

De fire satsningsområdene fra forrige strategi (pasientens helsetjeneste, pasientsikkerhet, kunnskapsforankring og dokumentasjon og analyse av klinisk praksis) videreføres i den nye strategien, men med mer utfyllende beskrivelser. Strategien skal bidra til at pasienter opplever stor grad av forutsigbarhet og trygghet i møte med spesialisthelsetjenesten.

Strategien er såpass konkret at det ikke er nødvendig for helseforetakene å lage egne kvalitetsstrategier. Helse Nord RHF skal samarbeide godt med helseforetakene om konkrete handlingsplaner, basert på vår felles overordnede strategi, slik at vi sammen får gjennomført de gode forbedringstiltakene som beskrives i strategien.

Helse Nords kvalitetsstrategi​ 2016-2020 - Det gode pasientforløp​​
Fant du det du lette etter?