Øye fagplan

Regional plan for øyefaget ble vedtatt av styret i Helse Nord RHF 26. august 2015.