Pasient- og pårørendeopplæring (strategisk plan)

Strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord 2015 - 2018.