Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord RHF, regional handlingsplan

Handlingsplan for Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet (RKPS).

Pasientsikkerhet dekker den delen av fagutviklings- og kvalitetsarbeid som dreier seg om forebygging av, håndtering av og ivaretakelse etter pasientskader. Den viktigste delen av arbeidet foregår i helseforetakene, i lokale fagmiljøer, og i den enkelte kliniske setting.

Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet (RKPS) jobber med pasientsikkerhet på overordnet nivå. Det betyr blant annet å koordinere og operasjonalisere nasjonale og regionale krav til pasientsikkerhet, legge til rette for læring på tvers, samt utvikling av
strukturer som gjør det enklere for den enkelte kliniker eller fagmiljø å integrere pasientsikkerhetsarbeid i egen praksis.

Fant du det du lette etter?