Plan for Helse Nord

Plan for Helse Nord beskriver helseforetaksgruppens viktigste mål, føringer og hvordan målene skal nås.

​Planen har fireårshorisont, men inneholder også Helse Nords investeringsplan, som har åtteårshorisont.

​Planen oppdateres årlig og vedtas i styret i Helse Nord RHF. Den gir rammer og prioriteringer som helseforetakene skal bruke i sitt langsiktige planarbeid.


Plan for Helse Nord 2018–2021.pdf

Plan for Helse Nord 2017–2020.pdf

Plan for Helse Nord 2016–2019.pdf

Plan for Helse Nord 2015–2018.pdf

Plan for Helse Nord 2014–2017.pdf