Regional utviklingsplan 2035

Helse Nords regionale utviklingsplan legger føringer for utviklingen av helsetjenestene fram mot 2035.

Colourbox.com
 
Utviklingsplanen systematiserer de viktigste problemstillingene i foretaksgruppen. Kompetanse, samarbeid med kommunene, økonomi og samarbeid i faglige nettverk i regionen blir det aller viktigste.


Planen støtter opp under Helse Nords strategi: "Forbedring gjennom samarbeid". Helse Nord skal være en regional institusjon med en tydelig nordnorsk profil. Helse Nord velger samarbeid mellom enheter og nivåer som hovedstrategi.

Planen er et viktig grunnlag for fremtidige beslutninger om fag- og virksomhetsutvikling, sykehusstruktur, funksjonsfordeling og investeringer i regionen.  


Høringssvar


Dokumenter fra prosjektmøter

Planutkast pr. 11. juni 2018:

Prosjektgruppemøte 30. mai 2018:

Prosjektgruppemøte 7. mai 2018:

Prosjektgruppemøte 22. mars 2018:

Agendaen for møtet er: 

Innledning
Dagens hovedtema: Bemanning
- Presentasjon av data
- Tall for overtid, innleie og EFO
- Oppdatering etter WS
- Tiltak
Struktur og rammer for planen
- Se vedlegg som er under arbeid – se spesielt på struktur
Organisering og styring av Helse Nord 2035
- Innledning ved Kristian
Eventuelt

Prosjektgruppemøte 27. februar 2018:

Prosjektgruppemøte 8. februar 2018:

Prosjektgruppemøte 17. januar 2018:

Prosjektgruppemøte 4. januar 2018:

Prosjektgruppemøte 23.-24. november 2017:

Dokumenter fra styringsgruppemøter

Styringsgruppemøte 6. mars 2018:

Styringsgruppemøte 6. februar 2018:

Styringsgruppemøte 9. januar 2018:

Styringsgruppemøte 5. desember 2017:

Dokumenter fra direktørmøter

Direktørmøte 9. april 2018:

Direktørmøte 24. januar 2018:

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.