Regional utviklingsplan 2035

Helse Nords regionale utviklingsplan legger føringer for utviklingen av helsetjenestene fram mot 2035.

Landegode fyr

Regional utviklingsplan er det regionale helseforetakets øverste strategiske dokument som viser hvordan foretaksgruppen - Helse Nord – systematisk skal arbeide med problemstillinger som blant annet pasientsikkerhet, samhandling, teknologi, kompetanse og økonomisk sunn drift. 

Regional utviklingsplan: 

  • legger grunnlaget for utviklingen som skal skje i spesialisthelsetjenesten
  • angir ønsket utviklingsretning og hvilke tiltak som er nødvendig for å møte fremtidens utfordringer
  • understøtter realisering av pasientens behov på en bærekraftig måte 
  • beskriver​​ dagens situasjon, utfordringer og muligheter

Les regional utviklingsplan 2035:

Fant du det du lette etter?