Regional utviklingsplan 2035

Helse Nords regionale utviklingsplan legger føringer for utviklingen av helsetjenestene fram mot 2035.

Colourbox.com
Utviklingsplanen systematiserer de viktigste problemstillingene i foretaksgruppen. Kompetanse, samarbeid med kommunene, økonomi og samarbeid i faglige nettverk i regionen blir det aller viktigste.


Planen støtter opp under Helse Nords strategi: "Forbedring gjennom samarbeid". Helse Nord skal være en regional institusjon med en tydelig nordnorsk profil. Helse Nord velger samarbeid mellom enheter og nivåer som hovedstrategi.

Planen er et viktig grunnlag for fremtidige beslutninger om fag- og virksomhetsutvikling, sykehusstruktur, funksjonsfordeling og investeringer i regionen.  


Høringssvar

20181206 Regional utviklingsplan2035 - oppsummering av høringer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/20181206 Regional utviklingsplan2035 - oppsummering av høringer.pdf20181206 Regional utviklingsplan2035 - oppsummering av høringer.pdfpdf940317
Bodø kommune - høringssvar - foreløpig.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Bodø kommune - høringssvar - foreløpig.PDFBodø kommune - høringssvar - foreløpig.PDFpdf353595
Brønnøy kommune - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Brønnøy kommune - høringssvar.PDFBrønnøy kommune - høringssvar.PDFpdf173242
Fagforbundet - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Fagforbundet - høringssvar.PDFFagforbundet - høringssvar.PDFpdf337813
Fastleger i Vestvågøy kommune - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Fastleger i Vestvågøy kommune - høringssvar.pdfFastleger i Vestvågøy kommune - høringssvar.pdfpdf33966
Finnmark Fylkeskommune - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Finnmark Fylkeskommune - høringssvar.pdfFinnmark Fylkeskommune - høringssvar.pdfpdf91756
Finnmarkssykehuset - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Finnmarkssykehuset - høringssvar.PDFFinnmarkssykehuset - høringssvar.PDFpdf203659
Gildeskål kommune - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Gildeskål kommune - høringssvar.PDFGildeskål kommune - høringssvar.PDFpdf378779
Hammerfest kommune - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Hammerfest kommune - høringssvar.PDFHammerfest kommune - høringssvar.PDFpdf58004
Harstad kommune - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Harstad kommune - høringssvar.PDFHarstad kommune - høringssvar.PDFpdf121967
Helgelandssykehuset - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Helgelandssykehuset - høringssvar.pdfHelgelandssykehuset - høringssvar.pdfpdf614263
Helse Nord IKT - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Helse Nord IKT - høringssvar.pdfHelse Nord IKT - høringssvar.pdfpdf85916
Helsepartiet - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Helsepartiet - høringssvar.pdfHelsepartiet - høringssvar.pdfpdf66213
Hjernerådet - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Hjernerådet - høringssvar.PDFHjernerådet - høringssvar.PDFpdf132690
Kliniske ernæringsfysiologers forening - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Kliniske ernæringsfysiologers forening - høringssvar.pdfKliniske ernæringsfysiologers forening - høringssvar.pdfpdf81557
Kreftforeningen - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Kreftforeningen - høringssvar.PDFKreftforeningen - høringssvar.PDFpdf2155301
LHL-Troms - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/LHL-Troms - høringssvar.pdfLHL-Troms - høringssvar.pdfpdf56130
Legeforeningen - Høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Legeforeningen - Høringssvar.PDFLegeforeningen - Høringssvar.PDFpdf1203740
Lofotrådet - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Lofotrådet - høringssvar.PDFLofotrådet - høringssvar.PDFpdf464258
Meløy kommune - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Meløy kommune - høringssvar.pdfMeløy kommune - høringssvar.pdfpdf54217
Midt-Troms - LØKTA - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Midt-Troms - LØKTA - høringssvar.pdfMidt-Troms - LØKTA - høringssvar.pdfpdf81262
Nord Troms studiesenter - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Nord Troms studiesenter - høringssvar.pdfNord Troms studiesenter - høringssvar.pdfpdf94693
Nord Universitet - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Nord Universitet - høringssvar.PDFNord Universitet - høringssvar.PDFpdf128858
Nordland Fylkeskommune - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Nordland Fylkeskommune - høringssvar.PDFNordland Fylkeskommune - høringssvar.PDFpdf5462831
Nordlandssykehuset - høringssvar - vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Nordlandssykehuset - høringssvar - vedlegg.pdfNordlandssykehuset - høringssvar - vedlegg.pdfpdf105838
Nordlandssykehuset - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Nordlandssykehuset - høringssvar.pdfNordlandssykehuset - høringssvar.pdfpdf77630
Norsk Sykepleierforbund - ABIOK - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Norsk Sykepleierforbund - ABIOK - høringssvar.PDFNorsk Sykepleierforbund - ABIOK - høringssvar.PDFpdf2047547
Norsk Sykepleierforbund - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Norsk Sykepleierforbund - høringssvar.PDFNorsk Sykepleierforbund - høringssvar.PDFpdf1152665
Norsk lymfødem- og lipødemforbund - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Norsk lymfødem- og lipødemforbund - høringssvar.PDFNorsk lymfødem- og lipødemforbund - høringssvar.PDFpdf97193
Ofoten regionråd - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Ofoten regionråd - høringssvar.PDFOfoten regionråd - høringssvar.PDFpdf145491
Pensjonistforbundet i Nordland - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Pensjonistforbundet i Nordland - høringssvar.PDFPensjonistforbundet i Nordland - høringssvar.PDFpdf441863
Rana kommune - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Rana kommune - høringssvar.PDFRana kommune - høringssvar.PDFpdf214147
Rana utviklingsselskap - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Rana utviklingsselskap - høringssvar.PDFRana utviklingsselskap - høringssvar.PDFpdf624576
Regional utviklingsplan 2035 - oppsummering av høringsuttalelser pr. 12. november 2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Regional utviklingsplan 2035 - oppsummering av høringsuttalelser pr. 12. november 2018.pdfRegional utviklingsplan 2035 - oppsummering av høringsuttalelser pr. 12. november 2018.pdfpdf931591
Regionalt fagnettverk for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Regionalt fagnettverk for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord - høringssvar.pdfRegionalt fagnettverk for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord - høringssvar.pdfpdf165884
Saltdal kommune - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Saltdal kommune - høringssvar.PDFSaltdal kommune - høringssvar.PDFpdf174210
Salten Regionråd - Høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Salten Regionråd - Høringssvar.pdfSalten Regionråd - Høringssvar.pdfpdf30070
Sametinget - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Sametinget - høringssvar.PDFSametinget - høringssvar.PDFpdf278674
Skånland kommune - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Skånland kommune - høringssvar.PDFSkånland kommune - høringssvar.PDFpdf310459
Sykehusapotek Nord - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Sykehusapotek Nord - høringssvar.pdfSykehusapotek Nord - høringssvar.pdfpdf124730
Sør-Varanger kommune - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Sør-Varanger kommune - høringssvar.pdfSør-Varanger kommune - høringssvar.pdfpdf57061
Troms Fylkeskommune - vedlegg - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Troms Fylkeskommune - vedlegg - høringssvar.PDFTroms Fylkeskommune - vedlegg - høringssvar.PDFpdf595586
Troms fylkeskommune - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Troms fylkeskommune - høringssvar.PDFTroms fylkeskommune - høringssvar.PDFpdf478001
Troms legeforening - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Troms legeforening - høringssvar.PDFTroms legeforening - høringssvar.PDFpdf140582
Tromsø kommune - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Tromsø kommune - høringssvar.PDFTromsø kommune - høringssvar.PDFpdf389558
UNN - høringssvar - vedlegg.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/UNN - høringssvar - vedlegg.PDFUNN - høringssvar - vedlegg.PDFpdf89734
UNN - høringssvar fra organisasjoner.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/UNN - høringssvar fra organisasjoner.PDFUNN - høringssvar fra organisasjoner.PDFpdf310000
UNN - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/UNN - høringssvar.pdfUNN - høringssvar.pdfpdf111178
UNN - medisinsk klinikk - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/UNN - medisinsk klinikk - høringssvar.pdfUNN - medisinsk klinikk - høringssvar.pdfpdf120517
Universitetet i Tromsø - helsefak - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Universitetet i Tromsø - helsefak - høringssvar.PDFUniversitetet i Tromsø - helsefak - høringssvar.PDFpdf180983


Dokumenter fra prosjektmøter

Planutkast pr. 11. juni 2018:

Prosjektgruppemøte 30. mai 2018:

Prosjektgruppemøte 7. mai 2018:

Prosjektgruppemøte 22. mars 2018:

Agendaen for møtet er: 

Innledning
Dagens hovedtema: Bemanning
- Presentasjon av data
- Tall for overtid, innleie og EFO
- Oppdatering etter WS
- Tiltak
Struktur og rammer for planen
- Se vedlegg som er under arbeid – se spesielt på struktur
Organisering og styring av Helse Nord 2035
- Innledning ved Kristian
Eventuelt

Prosjektgruppemøte 27. februar 2018:

Prosjektgruppemøte 8. februar 2018:

Prosjektgruppemøte 17. januar 2018:

Prosjektgruppemøte 4. januar 2018:

Prosjektgruppemøte 23.-24. november 2017:

Dokumenter fra styringsgruppemøter

Styringsgruppemøte 6. mars 2018:

Styringsgruppemøte 6. februar 2018:

Styringsgruppemøte 9. januar 2018:

Styringsgruppemøte 5. desember 2017:

Dokumenter fra direktørmøter

Direktørmøte 9. april 2018:

Direktørmøte 24. januar 2018:

Fant du det du lette etter?