Rekruttering og stabilisering, regional handlingsplan

Den regionale handlingsplanen for rekruttering og stabilisering legger føringer for rekruttering og stabilisering, og er først og fremst et verktøy for ledere og HR-personell i Helse Nord.

Planen er utviklet av representanter fra Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset,
Helgelandssykehuset, Helse Nord RHF, samt konserntillitsvalgt og konsernverneombud. 

Det er i forbindelse med dette arbeidet opprettet et regionalt nettverk for rekruttering og stabilisering. Helse Nords HR-sjefer er eiere av handlingsplanen og har ansvar for revidering og utvikling av planen.
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.