Revmatologi fagplan

Regional plan for revmatologi 2015-2019. Fra biologisk terapi til helhetlig behandling.

​Den regionale planen for revmatologi i Helse Nord 2015–2019 er en evaluering og revisjon av regional handlingsplan for revmatologi 2008–2013.

 Les fagplan revmatologi