Rus fagplan

Handlingsplan for rus 2007-2014 ble vedtatt i oktober 2007.

​Helse Nord har startet arbeidet med å utarbeide ny regional utviklingsplan for psykisk helse og rus 2015-2025. PLanen legges frem for styret i 2016. Arbeidet har lagt opp til en bred og inkluderende prosess med jevnlige statusoppdateringer til RBU, samarbeidsmøtet, fagrådene, prosjektgruppen og styringsgruppen.​

 Les fagplan rus 

Fant du det du lette etter?