Sammenligning av kostnader i foretaksgruppen (rapporter)

Helse Nord RHF utarbeider jevnlig rapporter som sammenligner kostnader i foretaksgruppen. Nedenfor finner du rapportene.

​Målsettingen med rapportene er å sammenligne kostnader, aktivitet og personellbruk mellom sykehus i Helse Nord for å skaffe relevant og handlingsrettet kunnskap om kostnadsforskjeller. Denne kunnskapen kan være grunnlag for å iverksette tiltak som kan redusere kostnadene relatert til pasientbehandlingen.


Fant du det du lette etter?