Traume fagplan

Regionalt traumesystem for Helse Nord. Her er rapporten fra arbeidsgruppen som på bakgrunn av den nasjonale traumerapporten har vurdert traumesystem i Helse Nord.