Tuberkulosekontrollprogram

Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 (tuberkulose fagplan) definerer mål for tuberkulosekontrollen i regionen og legger til rette for oppfølging av høy faglig standard. 
Internrevisjon av regionale fagplaner i Helse Nord høsten 2015, viste at forrige tuberkulose-kontrollprogram var lite integrert i helseforetakenes styringssystemer. Ansvaret for de oppgavene vi ønsker gjennomført er derfor tydeligere beskrevet i denne planen.


Tuberkulosekontrollprogrammet er en del av smittevernplan 2016-2020 Helse Nord, og disse er derfor revidert parallelt.

Fant du det du lette etter?