Beredskap i Luftambulansetjenesten

Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner .

Luftambulansetjenesten er en nasjonal ressurs i helsetjenestene. Denne er organisert i et felles eid selskap av de fire regionale helseforetakene; Luftambulansetjenesten ANS.

En arbeidsgruppe nedsatt av regionale helseforetak, Luftambulansetjenesten ANS og Helsedirektoratet har gjennomgått luftambulansetjenestens plass i nasjonal helseberedskap, både i forhold til varsling, rapportering, og samhandling i daglig drift og under større hendelser. Arbeidet har vært ledet av regional beredskapsleder Oddvar Larsen i Helse Nord RHF.

Arbeidsgruppen anbefaler at rapporten legges til grunn for beredskapsplanleggingen i helseregionene.

Fant du det du lette etter?