Aktivitet og deltakelse, fagnettverk

Det kommer fram av regionale planer at aktivitetstilbudet og deltakelsen på fritidsarenaer for barn og unge med funksjonsnedsettelse er for dårlig. Valnesfjord Helsesportssenter tok utfordringen med å etablere et fagnettverk med fokus på dette. 

Nettverket ble etablert i oktober 2009 og har representanter fra fagmiljøer innen habilitering i spesialisthelsetjenesten og kommuner, idretten, friluftsorganisasjoner og brukerorganisasjoner.

Fagnettverket skal arbeide for økte muligheter til deltakelse i fritidsaktiviteter for personer med funksjonsnedsettelse gjennom utvikling, formidling og overføring av kunnskap og erfaring innenfor temaområde fysisk aktivitet og deltakelse til tjenester og aktiviteter i offentlig, privat og frivillig sektor, som har habilitering av barn og unge med funksjonsnedsettelse som arbeids- og interesseområde å motivere entusiastisk til samhandling på ulike nivå og formidle vårt budskap der vi ferdes

Medlemmer

Fagnettverket består av følgende representanter:

ragnhild_gundersen2.jpg
Ragnhild Gundersen, avdelingsleder, Valnesfjord Helsesportsenter,
tel: 957 55 654, e-post: ragnhild.gundersen@vhss.no

Ingeborg Iversen, spesialfysioterapeut, Helse - og sosialavdelingen, Bodø kommune
tel: 75 55 43 20, e-post: ingeborg.iversen@bodo.kommune.no

Line M. Bergli, informasjonskonsulent, Valnesfjord Helsesportssenter.
Tel: 934 23 514, e-post: line.bergli@vhss.no

Arbeidsutvalget

Tone Johnsen, avdelingsleder, Fys.med og kliniske servicefunksjoner, Nordlandssykehuset
tel: 75 57 10 72, e-post: tone.johnsen@nordlandssykehuset.no

Marianne P. Brekke, brukerrepresentant, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
e-post: mapab@live.no

Torben Simonsen, fagkonsulent - idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse, Norges Idrettsforbund
tel: 419 00 251, e-post: torben.simonsen@idrettsforbundet.no
 


 

Hva er et fagnettverk? Hvordan søke midler til fagnettverk?