Aktivitet og deltakelse, fagnettverk

Det kommer fram av regionale planer at aktivitetstilbudet og deltakelsen på fritidsarenaer for barn og unge med funksjonsnedsettelse er for dårlig. Valnesfjord Helsesportssenter tok utfordringen med å etablere et fagnettverk med fokus på dette. 

Nettverket ble etablert i oktober 2009 og har representanter fra fagmiljøer innen habilitering i spesialisthelsetjenesten og kommuner, idretten, friluftsorganisasjoner og brukerorganisasjoner.

Fagnettverket skal arbeide for økte muligheter til deltakelse i fritidsaktiviteter for personer med funksjonsnedsettelse gjennom utvikling, formidling og overføring av kunnskap og erfaring innenfor temaområde fysisk aktivitet og deltakelse til tjenester og aktiviteter i offentlig, privat og frivillig sektor, som har habilitering av barn og unge med funksjonsnedsettelse som arbeids- og interesseområde å motivere entusiastisk til samhandling på ulike nivå og formidle vårt budskap der vi ferdes

Leder av nettverket er Ragnhild Gundersen, avdelingsleder på Valnesfjord Helsesportsenter,

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.