Alternativ kommunikasjon, fagnettverk

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått.
Regionalt fagnettverk for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK-nettverket) ble startet i mai 2010 etter et ønske om å samle de i helseregionen som jobber med fagfeltet, for felles øking av kompetanse og utveksling av erfaring.

Nettverket består av deltakerne fra både fra barne- og voksenhabiliteringen. I tillegg har vi deltakere fra Statped Nord og fra NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse i alle de tre fylkene, som er naturlige samarbeidsparter i saker hvor ASK er aktuelt.

Kontakt arbeidsgruppa

Nettverket blir ledet av en arbeidsgruppe på tre personer:

edda_granly.jpg
Edda Granly, Barnehabiliteringen, Finnmarkssykehuset (leder)
Telefon: 78 42 16 21. E-post: edda.granly@finnmarkssykehuset.no

Hanne Jensen, Avdeling for barnehabilitering, UNN                                                    
Telefon: 77 75 59 76. E-post: hanne.pauline.jensen@unn.no

Britt Karin Bakkefjell, Barnehabiliteringen, Nordlandssykehuset
Telefon: 75 53 45 19. E-post: britt.karin.bakkefjell@nlsh.no


Medlemmer

Astrid Vibeke Johansen, spesialpedagog ved Klinikk Kirkenes, Finnmarkssykehuset
tel: 78 97 31 62, e-post: astrid.vibeke.johansen@finnmarkssykehuset.no

Astrid Øvergård, ergoterapeut ved Nordlandsykehuset Vesterålen
tel: 75 42 50 43, e-post: astrid.overgard@nordlandssykehuset.no

Berit Kufaas, fagkonsulent ved Habiliteringsseksjonen (Narvik), Universitetssykehuset Nord-Norge
tel: 990 43 129, e-post: berit.johanne.kufaas@unn.no

Britt Karin Bakkefjell, spesialpedagog ved Hab.team for voksne, Nordlandssykehuset
tel: 75 57 05 28, e-post: britt.karin.bakkefjell@nordlandssykehuset.

Berit Dyrstad, rådgiver (komm./kogn.) Nav Hjelpemidler
tel: 75 42 67 45, e-post: berit.dyrstad@nav.no

Brynja Gunnarsdottir, NAV Hjelpemidler
tel: 77 28 33 58, e-post: brynja.gunnarsdottir@nav.no

Edda Granly, spesialpedagog ved Klinikk Hammerfest, Finnmarkssykehuset
tel: 78 42 16 21, e-post: edda.granly@finnmarkssykehuset.no

Greta Kvalnes, spesialpedagog  ved PHR Barne - og ungdomspsykiatrisk avdeling (Bodø), Nordlandssykehuset
tel: 75 57 06 11, e-post: greta.kvalnes@nordlandssykehuset.no

Grete Bergerud, spesialpedagog ved KBarn enh for dagbeh og polkl (Bodø), Nordlandssykehuset
tel: 75 57 06 05, e-post: grete.bergerud@nordlandssykehuset.no

Gunn Berg, spesialpedagog ved Sykehusskolen, Nordlandssykehuset
tel: 75 53 42 88, e-post: gunn.paula.berg@nordlandssykehuset.no

Hanne Pauline Jensen, spesialpedagog ved Barnehabiliteringen (Tromsø), Universitetssykehuset Nord-Norge
tel: 77 75 59 76, e-post: hanne.pauline.jensen@unn.no

Harriet Pettersen, ergoterapeut ved Hode- og bevegelsesklinikken (Gravdal), Nordlandssykehuset
tel: 76 06 02 19, e-post: harriet.pettersen@nordlandssykehuset.no

Heidi Elisabeth Fløtten, spes.ergoterapeut ved HBEV Enhet for Kliniske servicefunksjoner (Bodø), Nordlandssykehuset, tel: 900 69 654, e-post: heidi.elisabeth.flotten@nordlandssykehuset.no

Hilde Kolstad Danielsen, Statped Nord
tel: 78 44 61 65, e-post: hilde.kolstad.danielsen@statped.no

Håvard Gjerstad, ergoterapeut ved Hode- og bevegelsesklinikken (Stokmarknes), Nordlandssykehuset
tel: 75 42 50 35, e-post: havard.gjerstad@nordlandssykehuset.no

John Arve Rognmo, rådgiver IKT, NAV Hjelpemidler
tel: 21 05 10 25, e-post: john.arve.rognmo@nav.no

John-Marcus Kuhmunen, Statped Nord
tel: 78 44 61 48, e-post: john-marcus.kuhmunen@statped.no

Kirsti Rystad, rådgiver (komm./kogn.) Nav Hjelpemidler
tel: 21 05 10 28, e-post: kirsti.rystad@nav.no

Lill-May Rognan Henriksdatter, fagkonsulent ved Habiliteringsseksjonen (Harstad), Universitetssykehuset Nord-Norge
tel: 77 01 56 38, e-post: lill-may.rognan.henriksdatter@unn.no

Monica I. Olsen, fagkonsulent ved Habiliteringsseksjonen (Tromsø), Universitetssykehuset Nord-Norge
tel: 77 75 41 85, e-post: monica.isabel.olsen@unn.no

Sølvi Hoel-Sandvik, rådgiver (data/komm.), NAV Hjelpemidler
tel: 77 28 33 00, e-post: solvi.hoel-sandvik@nav.no

Therese Alstad, spesialpedagog ved Barnehabiliteringen (Tromsø), Universitetssykehuset Nord-Norge
tel: 77 75 59 75, e-post: therese.alstad@unn.no


Mandag/formål

Å kunne tilby tjenester med en høy faglig standard til personer med behov for alternativ eller supplerende kommunikasjon i regionen gjennom:

  • å skape en felles forståelse for ASK innad i nettverket og jobbe for det samme utad i kommunene
  • kompetanseheving for deltagerne i nettverket ved hjelp av interne og eksterne forelesere,
  • å jobbe for felles retningslinjer / systemer for kartlegging og tiltaksoppfølging innen ASK-feltet
  • å spre egne kunnskaper internt gjennom erfaringsutveksling, ved å bruke hverandres kompetanse, og om det er mulig bistå hverandre i konkrete saker
  • øke / forbedre samarbeidet mellom Statped – Helse – NAV gjennom konkret samarbeid, forslag til rutiner og ansvarsfordeling


Nyttige lenker

isaac.no

ISAAC er en internasjonal organisasjon for alle som bruker og legger til rette for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Her vil du kunne finne nyheter innenfor ASK-området, fagstoff og lenker til nyttige adresser.


ASK-loftets nettsider inneholder teoretisk og praktisk fagstoff omkring alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Ønsket er å gjøre relevant teori lettere tilgjengelig, og gjennom beskrivelser av materiell og metoder gi praktiske eksempler på tilrettelegging for barn, unge og voksne med behov for ASK.DART er et kommunikasjons- og dataresurssenter for personer med funksjonsnedsettelser ved  Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Møteplan

Det er to faste årlige møter; halvdags videokonferanse i mai og to-dagers samling i Tromsø i oktober. I tillegg har vi ved behov ekstra opplæringsdager, enten i forlengelse av oktobersamlingen eller på videokonferanse.

 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.