Ambulant rehabiliteringsteam, fagnettverk

De ambulante rehabiliteringsteamene i Nord-Norge har organisert seg i et regionalt nettverk for å ha et faglig fellesskap, drive fagutvikling, og derved sikre et best mulig tilbud til befolkningen.

Nettverk for ambulante rehabiliteringsteam i Nord-Norge arrangerer årlige nettverkssamlinger for alle ansatte i slike team. Disse samlingene startet første gang i 1999. 

Nettverket spiller en viktig rolle for den faglige utviklingen av teamene, og har bidratt til å synliggjøre denne typen tjenester i helseforetakene i Nord. 

Mellom hver samling har vi et arbeidsutvalg (AU) som jobber med aktuelle saker og nettverkssamlingen. I AU sitter det èn representant fra hvert av teamene i de fem helseforetakene i regionen.


Medlemmer i fagnettverket

Anne Lise Helmersen, Nordlandssykehuset (Lofoten)
Leder
tel: 75 57 20 32

Berit Malmo, Finnmarkssykehuset (Kirkenes)
Nestleder
tel: 78 97 31 90

De øvrige medlemmene er:


Brit Arntzen, Universitetssykehuset Nord-Norge (Narvik)
tel: 76 96 82 52, 

Kim-Andre Sørensen, Helgelandssykehuset (Sandnessjøen)
tel: 75 06 51 00

Louise Lindeberg, Nordlandssykehuset (Vesterålen)
tel: 75 42 50 46

Solveig Mørk, Universitetssykehuset Nord-Norge (Tromsø)
tel: 77 66 91 34

Tone Klette Støver, Nordlandssykehuset (Salten/Bodø)
tel: 75 53 49 50

Tone- Lill Holand, Nordlandssykehuset (Lofoten)
tel: 76 06 01 44
e-post: tone-lill.holand@nordlandssykehuset.no