Jente ved vannet

Diabetes (regional rådgiver)

Diabetes er en kronisk stoffskiftesykdom som enten skyldes mangel på hormonet insulin, eller at kroppen ikke klarer å utnytte insulinet riktig. Insulin er et hormon som lages i bukspyttkjertelen, og som regulerer sukkermengden i blodet. 

​​

Diabetes stipendmidler


Kriterier for å søke stipend for kompetansehevende tiltak innen diabetes.

Hvem kan søke:
Må være ansatt i Helse Nord
Jobbe til daglig med diabetespasienter
Leger, sykepleiere, klinisk ernæringsfysiologer, fotterapeuter og psykologer.

Hva kan du søke om:
Kurs, konferanser, videreutdanning eller hospitering.

Hva dekker vi:
Reiseutgifter, overnatting og kurs/konferanseutgifter (diett og eventuelle bøker til videreutdanning dekkes av den enkelte selv)

Søknadsfrist:
28. februar og 30. august
Personlig skrevet søknad sendes til Lisbeth.pedersen@nlsh.no​
Søknaden må inneholde navn, adresse, arbeidssted, begrunnelse for søknad og stipulerte utgifter

Den som mottar stipend legger ut på forhånd og sender reiseregning med alle kvitteringer og bekreftelser vedlagt. Ved deltagelse på kongresser og kurs kan man maksimum søke om 15 000 kroner i årlig støtte. Ved videreutdanning og hospitering vil dette bli vurdert ut i fra lengde og varighet.Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.