Informasjonssikkerhet fagråd

Fagråd for informasjonssikkerhet (FRIS) skal bidra til enda bedre IKT-sikkerhet i regionen.

Leder 


Medlemmer
  • Alisa Larsen, Nordlandssykehuset
  • Sigurd Finne, Helgelandssykehuset
  • Thorstein Bjørnstad, Finnmarkssykehuset
  • Stian Eilertsen, Sykehusapotek Nord
  • Jan Harald Solberg, Helse Nord IKT
  • Per Bruvold, Universitetssykehuset Nord-Norge