Overvekt (regional rådgiver)

Det å ha en sykelig overvekt kan medføre store helseplager og nedsatt livskvalitet. 
Livsstilsendring er basis i all overvektsbehandling. Det fins ingen snarveier til et lettere liv, men det fins hjelp å få. 
​Alle helseregioner har siden 2004 hatt sine regionale sentre som skal ivareta behandling av pasienter med sykelig overvekt både konservativt og kirurgisk. I Helse Nord er det Nordlandssykehuset Bodø som har regionsfunksjonen.(RSSO)

Helse Nord ​tilbyr behandling for sykelig overvekt i form av livsstilsendring som basis og videre henvisning til fedmeoperasjon eller motivasjonsopphold på rehabiliteringssenter.

Er du pasient og ønsker hjelp, ta kontakt med din fastlege for å vite mer om aktuelle tilbud. ​


 

​​Ulike behandlingsmuligheter innen sykelig overvekt

På nettsiden minebehandligsvalg.no presenteres lett forståelig informasjon om behandlingsmuligheter innen sykelig overvekt. Målet med nettsider er å sette pasienter i stand til å gjøre kunnskapsbaserte valg i samråd med egen lege.

Rehabiliteringstilbud til pasienter med sykelig overvekt (voksne og barn)

Tilbudet gis til voksne pasienter med kroppsmasseinndeks (BMI) 40 eller høyere, eller BMI 35 eller høyere i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer. 

​Pasientene skal være utredet ved et av sentrene for sykelig overvekt i Helse Nord. Tilbudene er gruppebaserte, med noe individuell veiledning.
 
Følgende rehabiliteringsinstitusjoner har dette tilbudet i Helse Nord ​​

Rehabilitering av overvektsopprererte

Tilbud til personer som er operert for fedme, som er i behov for hjelp til endringsprosesser etter operasjon. Mål for oppholdet er livsstilsendring/motivasjon for en helsefremmende livsstil.​


Rehabilitering av barn og unge med overvekt
Det finnes to private institusjoner som gir tilbud til barn og unge med overvekt i Nord-Norge.​​

Kontakt regional koordinatorJorun Hunstad Brendeford er ansatt som regional koordinator for sykelig overvekt i Helse Nord. Hun skal blant annet:

  • Bidra til å utvikle et likeverdig tilbud for pasientene i hele regionen, hvor god kvalitet og pasientsikkerhet er i hovedfokus

  • Bidra til å utvikle et godt nettverk og samarbeidsklima mellom aktørene innen behandling av sykelig overvekts i Helse Nord
     
  • Bidra til gode samarbeidsrutiner mellom sykehus, kommunehelsetjeneste og rehabiliteringsinstitusjoner
     
  • Bidra til økt kompetanse om behandling av sykelig overvekt i Helse Nord

​​Kontakt regional koordinator for sykelig overvektsbehandling

​​

Nyttige lenker for pasienter og helsepersonell

Om overvekt og fedme på helsenorge.no​

Legeforeningens nettkurs om overvekt, fedme og fedmekirurgi ​

Lettere å leve (nettsted for pasienter) 

Kostråd fra Helsedirektoratet (med brosjyremateriell)​

​Helsedirektoratets anbefalinger for fysisk aktivitet​

Kostverktøyet - Nettside for å hjelpe familier med overvekt og fedme (også for helsepersonell)