Pasient- og pårørendeopplæring, fagråd

Fagråd for pasient- og pårørendeopplæring er et rådgivende organ for fagdirektør i Helse Nord i spørsmål som omhandler opplæring av pasienter og pårørende. 

Leder

Kristin Lernes, Universitetssykehuset Nord-Norge
E-post: kristin.lernes@unn.no


Medlemmer

Asbjørn Larsen, brukerrepresentant

Marie Dahlskjær, brukerrepresentant, ungdom

Elin Sagbakken, Finnmarkssykehuset

Sara Biret Anne Gaup, Sámi klinihkka, Finnmarkssykehuset

Eva Grønning, Universitetssykehuset Nord-Norge

Jorunn Brendeford, Nordlandssykehuset

Gro Anita Ytterstad, Nordlandssykehuset

Astri Merete Gullesen, Helgelandssykehuset 

Anne May Knudsen, Helse Nord RHF

Sekretær:

Kari Bøckmann, Helse Nord RHF

Fant du det du lette etter?