Psykisk helsevern for barn og unge fagråd

Fagråd for psykisk helsevern for barn og unge skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art.

​Leder

Børge Idar Mathiassen, UNN

Sekretær

Linn Gros, rådgiver psykisk helse og rus, Helse Nord RHF, kontaktinformasjon​

Medlemmer

  • Arne-Ketil Hafstad, regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF    
  • Christel Benedicte Eriksen, Finnmarkssykehuset
  • Stein Inge Fandrem, UNN
  • Jens Olav Hessen, Nordlandssykehuset
  • Sari Venäläinen, Nordlandssykehuset​
  • Frøydis Nilsen, SANKS 


Fant du det du lette etter?