Folk på sti

Revmatologi (regional rådgiver)

Revmatiske sykdommer utgjør en stor gruppe innen muskel- og skjelettsykdommer. Helse Nord har utpekt styrking av tilbudet til pasienter med kroniske lidelser, funksjonshemminger og aldersbetingede sykdommer som viktige satsingsområder.

Monica Lian og Synøve Kalstad er regionale rådgivere i revmatologi i Helse Nord

​Monica Lian
Telefon: 77 62 64 54

Synøve Kalstad
Telefon: 77 62 72 55


Adresse: Revmatologisk avdeling UNN. Boks 14, 9038 Tromsø

Arbeidsområder:

 • Regional handlingsplan i revmatologi  (2013–2019)
 • Fagråd i revmatologi
 • Kompetanseheving, brukermedvirkning, forskning og utviklingsarbeid, læring og mestring, pasientforløp og rehabilitering
 • Utdanningsprogram i revmatologi (rekrutteringsprogram for leger) 
 • Revmatologi fagplan

  Regional plan for revmatologi 2015-2019. Fra biologisk terapi til helhetlig behandling.

 • Kompetansemidler revmatologi

  Det kan søkes midler/støtte inntil kr 10 000 til kompetansehevende tiltak innen revmatologi.

 • Revmatologi fagråd

  Fagråd for revmatologi skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art.

 • Utdanningsprogram revmatologi

  Helse Nord har et eget utdanningsprogram for leger som ønsker å spesialisere seg i revmatologi.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.