Folk på sti

Revmatologi (regional rådgiver)

Revmatiske sykdommer utgjør en stor gruppe innen muskel- og skjelettsykdommer. Helse Nord har utpekt styrking av tilbudet til pasienter med kroniske lidelser, funksjonshemminger og aldersbetingede sykdommer som viktige satsingsområder.

Regional rådgi​​​​​ver revmatologi​

Regional plan

Helse Nords handlingsplan for revmato​logi 2008–2013 var et meget viktig arbeid. Det var første gang det ble lagt frem en systematisk status for ressurser innen revmatologi i helseregionen. Samhandlingsreform og nye behandlingsmuligheter er noe av bakteppet for revideringen av planen som ble vedtatt februar 2015. Fokus er fortsatt på utvikling av ressurser og tilbud til pasienter og pårørende. 

Regionalt utdanningsprogram for leger

​Helse Nord tilbyr en regional oppfølging som et supplement til den ordinære spesialiseringen. Dette gjør vi for å understøtte framdrift og kvalitet i spesialiseringen din. Utdanningsprogrammet skal sikre rekruttering, skape stabilitet og forutsigbarhet av legespesialister i revmatologi i Helse Nord. 

Revmatologi fagråd​​​​

​​


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.