Kompetansemidler revmatologi

Det kan søkes midler/støtte inntil kr 15 000 til kompetansehevende tiltak innen revmatologi.

Hvem kan søke?

  • Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten, helseforetakene, Helse Nord: lege, sykepleier, hjelpepleier, ergoterapeut, sosionom og fysioterapeut.
  • Må jobbe med revmatologiske pasienter i Helse Nord
 
Søknader vurderes skjønnsmessig og foretar innstilling fortløpende, søker må først ha søkt eget foretak om full eller delvis støtte. Dersom du ikke kan prioriteres i dette år, vil du ha prioritet neste år.
 
Søknad må inneholde navn, adresse, arbeidssted, begrunnelse for søknad, informasjon om søkt egen arbeidsgiver og stipulerte kostnader. Diett dekkes ikke, det må søkes egen arbeidsgiver.
 
Den som mottar støtte legger ut på forhånd og sender reiseregning til eget foretak på vanlig måte. Deretter sender foretaket faktura til Universitetssykehuset Nord-Norge
 
Søknad sendes elektronisk til:
monica.lian@unn.no

Eventuelt pr. post:
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Revmatologisk poliklinikk v/ Monica Lian  Postboks 14
9038 Tromsø

Fant du det du lette etter?