Rettssikkerhet for utviklingshemmede ved lovbrudd, fagnettverk

Fagnettverket skal bidra til økt kontakt, samarbeid og erfaringsutveksling mellom alle aktører som berøres av saker der utviklingshemmede omfattes av bestemmelsene i straffeloven.

I saker hvor utviklingshemmede berøres av straffelovens bestemmelser, enten som gjerningsperson eller som offer, skal fagnettverket bidra til kunnskap og forståelse av forholdet til annet lovverk, spesielt kap 9 i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Fagnettverket skal bidra til økt kunnskap og kompetanse knyttet til behandlingen av enkeltsaker med tanke på:

  • Best mulig håndtering av rettssikkerheten
  • Best mulige faglige løsninger for den enkelte (oppfølging, skjerming, påtalereaksjon, dom mv)
  • Fagnettverket rapporterer årlig til ledernettverket for voksenhabilitering i Helse Nord.
  • Fagnettverket møtes 2 ganger pr år og møtene ledes av leder for arbeidsutvalget
  • Fagnettverket er forankret i Habiliteringsteamet for voksne, Nordlandssykehuset Bodø.
  • Fagnettverket er åpent for alle som ønsker det og er berørt av de temaer som fagnettverket arbeider med på en eller annen måte.

Leder av nettverket er Britt Karin Bakkefjell, e-post: britt.karin.bakkefjell@nordlandssykehuset.no

Medlemmer i nettverket

Oppdatert 17.01.2019
​Navn​Arbeidssted​E-post
​Andrea Claudia Maisenholder​Barnehuset Tromsø​andrea.claudia.maisenholder@politiet.no
​Anita Tymi​NFU​anita.tymi@nord.no
​Ann Kristin Eide​Nordlandsforskning​ann.kristin.eide@nforsk.no
​Arna Beate HansenTromsø konfliktråd​​arna.beate.hansen@konfliktraadet.no
​Bjørn Vian​NFU​bjorn.vian@dahlfiskeri.no
​Dagfinn Sørensen​RVTS Nord​dagfinn.sorensen@unn.no
​Erik Søndenaa​Brøset/ NTNU​erik.sondenaa@ntnu.no
​Hjørdun Erlandsen​Universitetssykehuset Nord-Norge HF​hjordun.erlandsen@unn.no
​Estelle Hardy​Tromsø kommune​hardy.estelle@tromso.kommune.no
​Fritz Nilsen​Salten krisesenter​fritz.nilssen@bodo.kommune.no
​Frode Karlsen​Harstad kommune​frode.karlsen@harstad.kommune.no
​Geir Fornebo​Statsadvokaten i Nordland​geir.fornebo@statsadvokatene.no
​Gry Bogetun​Fylkesmannen i Finnmark​fmfigbo@fylkesmannen.no
​Gunn Elise Mathisen​Fylkesmannen i Troms​fmtrgem@fylkesmannen.no
​Heidi Lubinski Hansen​Barnehuset Bodø​heidi.lubinski.hansen@politiet.no
​Henriette Birkelund​Troms politidistrikt​henriette.birkelund@politiet.no
​Hild Rønning​Politihøgskolen​hild.ronning@phs.no
​Ingunn Stine Nilssen​KIF ​ingunn.nilssen@kriminalomsorg.no
​Julie Leiknes Bårdsen​Barnehuset Tromsø​julie.leiknes.bardsen@politiet.no
​Karianne Moen​Politihøgskolen​karianne.moen@phs.no
​Kirsten Ekroll​Norasenteret Kirkenes​kirsten.ekroll@norasenteret.no
​Kirsti Kvandahl​Tromsø kommune​kirsti.kvandahl@tromso.kommune.no
Svein Klingen​​Nordlandssykehuset HF​svein.klingen@nordlandssykehuset.no
Hilde Margrete Kristiansen​​Finnmarkssykehuset HFhilde.margrete.kristiansen@finnmarkssykehuset.no
​Linda Gade Thrones​Salten politidistrikt​linda.gade.thronas@politiet.no
​Line Furuheim​Helgelandssykehuset HF​line.furuheim@helgelandssykehuset.no
​Lise Kristine J. Follestad​Troms politidistrikt​lisjege@politiet.no
Liv Berit Nybakk​​Fylkesmannen i Nordland​fmnolny@fylkesmannen.no
​Mary-Ann Hamsund​Tromsø kommune​mary-ann.hamsund@tromso.kommune.no
​Hege Nilsen​Nordlandssykehuset HF​hege.nilsen@nordlandssykehuset.no
​Nina Christine Dahl​Tromsø kommune ​nina.dahl@tromso.kommune.no
​Ole Herman Aansløkken​Finnmark politidistrikt​ole.aanslokken@politiet.no
​Torunn Ovrid​Finnmarkssykehuset HF​torunn.ovrid@finnmarkssykehuset.no
Siv Anita Bjørnsen​​Barnehuset Bodø​siv.anita.bjornsen@politiet.no
​Heid Peggy Solheim ​Universitetssykehuset Nord-Norge HF​heid.solheim@unn.no
​Sonja Stavem ​Nordlandssykehuset HF​sonja.stavem@nordlandssykehuset.no
​Terje Olsen​Nordlandsforskning​terje.olsen@nforsk.no
​Silje Marie Tessem ​Universitetssykehuset Nord-Norge HF​silje.marie.tessem@unn.no
​Tor Ingvaldsen​RIBO Røkland​ti@ribo.no
​Truls Staer​Tromsø kommune​truls.staer@tromso.kommune.no
​Wanja Sæther​Salten krisesenter​wanja.jeanette.saether@bodo.kommune.no
​Øystein Undeberget​Nordlandssykehuset HF​oystein.undeberget@nordlandssykehuset.no
Fant du det du lette etter?