Utviklingshemmede og rettssikkerhet ved lovbrudd, fagnettverk