Utviklingshemmede og rettssikkerhet ved lovbrudd, fagnettverk

Fagnettverket skal bidra til økt kontakt, samarbeid og erfaringsutveksling mellom alle aktører som berøres av saker der utviklingshemmede omfattes av bestemmelsene i straffeloven.

I saker hvor utviklingshemmede berøres av straffelovens bestemmelser, enten som gjerningsperson eller som offer, skal fagnettverket bidra til kunnskap og forståelse av forholdet til annet lovverk, spesielt kap 9 i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Fagnettverket skal bidra til økt kunnskap og kompetanse knyttet til behandlingen av enkeltsaker med tanke på:

  • Best mulig håndtering av rettssikkerheten
  • Best mulige faglige løsninger for den enkelte (oppfølging, skjerming, påtalereaksjon, dom mv)
  • Fagnettverket rapporterer årlig til ledernettverket for voksenhabilitering i Helse Nord.
  • Fagnettverket møtes 2 ganger pr år og møtene ledes av leder for arbeidsutvalget
  • Fagnettverket er forankret i Habiliteringsteamet for voksne, Nordlandssykehuset Bodø.
  • Fagnettverket er åpent for alle som ønsker det og er berørt av de temaer som fagnettverket arbeider med på en eller annen måte.

Leder av nettverket er Anne Liv Engbråten, e-post: anne.liv.engbraten@nlsh.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.