Kart over Helse Nord

Kartet viser Nord-Norge og Svalbard med alle de helsetjenestene som ligger i Helse Nord.

Du kan klikke i lista som viser sykehus, distriktsmedisinske senter, ambulanser osv., og sortere bare det du vil se i kartet.

Ved å bruke musepekeren over selve kartet, kan du rulle for å forstørre/gjøre mindre. Klikk og hold i kartet for å flytte kartutsnittet.

Kartet fungerer best på pc, og er mindre egnet i mobilvisning. Det tilfredsstiller heller ikke fullt ut kravene til universell utforming.​