Kjære fastlege: vil du bestille blodprøveanalyser elektronisk fra Nordlandssykehuset?

Legekontorer i Nordland kan nå bestille blodprøveanalyser og andre laboratorietjenester elektronisk fra sitt lokale sykehus. Seks legekontorer med journalsystemene Plenario, WinMed2 og WinMed3 er pr. i dag koblet opp mot Nordlandssykehuset, og bestillinger har kommet inn fra flere legekontorer i regionen.

Etter at innføringen av Helse Nords nye, regionale bestillingsverktøy startet for knapt to måneder siden, har man rukket å klargjøre den for tre journalsystemer: Plenario, WinMed2 og nå også WinMed3. I tillegg er man i forhandlinger med leverandøren av System X. I løpet av året skal løsningen være tilgjengelig for legekontorer i hele Nord-Norge.

Rønvik legekontor var først ut av WinMed3-kontorene til å bestille blodprøveanalyser elektronisk fra Nordlandssykehuset Bodø, og rett før påske ble også Saltdal legekontor koblet opp mot sykehuset med samme journalsystem. Gjennom et tett samarbeid med disse og flere andre legekontorer, har man de siste par månedene brukt mye tid på å kvalitetssikre løsningen og luke ut ”barnesykdommer”. Dermed kan Helse Nord nå tilby elektronisk rekvirering til alle legekontorer rundt Nordlandssykehuset.

Helse Nords nye bestillingsverktøy bidrar til bedre kvalitetssikring ved at risiko for feilmerking, feil prøvetaking og mangelfulle opplysninger på rekvisisjonen reduseres til et minimum. Mindre manuelle rutiner gir samtidig store tidsbesparelser.