Kutter papirmølla for kreftprøver

Legekontorene i Nord-Norge kan nå sende elektronisk bestilling til sykehuslaboratoriet av prøver for å avdekke føflekk- og livmorhalskreft. 

Foto: Colourbox

Avisa Nordlys omtalte FIKS-prosjektet Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester i en avisreportasje 14.mars 2016. Her er artikkelen i sin helhet:

KUTTER PAPIRMØLLA FOR KREFTPRØVER: - MYE Å SI FOR PASIENTSIKKERHETEN

En nyvinning på IKT-fronten gjør at man slipper papirmølla for å bestille kreftprøver. Legekontorene kan nå sende elektronisk bestilling til sykehuslaboratoriet av prøver for å avdekke føflekk- og livmorhalskreft.
 
For pasienten er dette betryggende nyheter – elektronisk rekvirering av patologitjenester har mye å si for pasientsikkerheten, sier prosjektleder Majbrit Kragh i Helse Nord FIKS.

Helse Nord har brukt flere år på å utvikle og innføre sitt nye verktøy for elektronisk bestilling fra regionens sykehuslaboratorier. Samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten blir bedre.
 
Stor interesse
 
Og interessen blant legekontorene i nord er stor. Av nærmere 150 kontorer er det bare ett kontor som har takket nei til tilbudet om elektronisk rekvirering.
 
Når legekontorene i Nord-Norge nå får bedre samhandling med sykehuslaboratoriene våre, er det en stor forbedring med tanke på sikkerhet og kvalitet, sier IT-konsulent Inger Tranung, som har forvaltningsansvar for patologisystemet som brukes ved sykehusene i Bodø og Tromsø, og fortsetter:
 
Det har skjedd mye innen dette fagområdet i det siste, og vi er temmelig sikre på at vi er blant de første på landsbasis med å tilby denne bestillingsløsningen for patologitjenester.
 
Det har blitt jobbet med systemet for elektronisk bestilling siden 2012 - og UNN har vært en del av et pilotprosjekt siden 2006.
 
Pasientsikkerhet

 – Pasientsikkerheten settes virkelig i høysetet med den elektroniske rekvireringsløsningen, ifølge Kragh. 
 
Blant annet er det betryggende for pasienten at alt av informasjon om prøvetaking og svar på analyser nå ligger tilgjengelig i pasientjournalen og at man på denne måten får en mer detaljert historikk. Med denne løsningen er det 100 % sikkert at prøven ikke blir forvekslet med en annen pasients celle- eller blodprøve. Alle manuelle steg er eliminert, så faren for for eksempel feilmerking eller forbytting er borte, forklarer Kragh.
 
Ved prøvesvar hvor det påvises en diagnose som gjør at pasienten i etterkant må inn i et behandlingsforløp, blir det dessuten enklere å følge opp den aktuelle pasienten, avslutter prosjektlederen.

Fornøyd

Kragh sier de er godt fornøyde med å være igang med bestillingene. De håper at de aller fleste legekontorene skal være i gang med systemet innen mars.
 
Jeg synes vi har kommet frem til en veldig god løsning, og vi ser at legekontorene er fornøyde. Vi ser også at de legene som jobber på kontorer til vanlig, etterlyser systemet når de har vært på vakt på for eksempel fengsel, sykehjem eller legevakt. Det tar vi som et kvalitetsstempel.