Læring og mestring

Opplæring av pasienter og pårørende er en av våre  hovedoppgaver.

​Alle sykehus har lærings- og mestringssenter (LMS). Opplæringen av pasienter og pårørende skal styrke helse og livskvalitet, gi støtte til mestring ved sykdom, og gjøre pasienter og deres pårørende i stand til å ta informerte valg.

Lærings- og mestringssentrene er med på å utvikle og spre helsepedagogisk kompetanse og søtter opp om brukermedvirkningen. De er en møteplass for samarbeid og kurs.

Lærings- og mestringssentrene (LMS) ved sykehusene i Helse Nord​

​På sykehusenes nettsider finner du også oversikt over pasientkurs.

Pasient- og pårørendeopplæring i Finnmarssykehuset​

Pasient- og pårørendeopplæring i Universitetssykehuset Nord-Norge 

Pasient- og pårørendeopplæring i Nordlandssykehuset​

Pasient- og pårørendeopplæring i Helgelandssykehuset​

Brukermedvirkning i Helse Nord

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt. 

For å sikre god brukermedvirkning, er det etablert brukerutvalg både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Nord.​

Brukerutvalgene er sammensatt av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner og skal representere pasienter og pårørende.​

Regionalt brukerutvalg (RBU) er et rådgivende organ for for styret og administrerende direktør og medvirker på overrdnet og strategisk nivå.

Plan for pasient- og pårørendeopplæring

Helse Nords strategiske plan for pasient- og pårørendeopplæring

Kompetanse om læring og mestring​

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er en kompetansetjeneste i helse- og omsorgstjenesten på fagområdet læring og mestring ved langvarige helseutfordringer.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse​

Regional kompetansetjeneste for pasient - og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst er lokalisert ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Hovedoppgaven til tjenesten er å styrke kvaliteten på pasient- og pårørendeopplæringen i Helse Sør-Øst, men også fagfolk fra andre deler av landet vil kunne ha nytte av informasjonen på nettsiden.

Mer kunnskap om fagfeltet: Regional kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst​​

​​

Regional rådgiver

Regional rådgiver for læring og mestring, Elsa Hamre​

Fagnettverk for lærings- og mestringssentrene (LMS)


Det er opprettet et LMS Fagnettverk Nord for de som er ansatte i helseforetakenes Lærings- og mestringssentre. Det er ca. 13 årsverk som sammen med regional rådgiver er pådrivere og utviklere innen fagfeltet. Nettverket har vært i drift i 12 år.

Mandatet for LMS Fagnettverk Nord er å følge opp Strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring gjennom å:

  • Sikre erfaringsutveksling og kvalitetsutvikling av lærings- og mestringstilbud
  • Fremme fagutvikling og muligheter for samarbeid og utvikling
  • Bidra i samordning og funksjonsfordeling av opplæringstilbud i Helse Nord

Gruppebasert opplæring i Helse Nord 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Lærings- og mestring/Gruppebasert opplæring i Helse Nord 2016.pdfGruppebasert opplæring i Helse Nord 2016.pdf
Kontaktliste LMS Fagnettverk Nord pr jan 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Lærings- og mestring/Kontaktliste LMS Fagnettverk Nord pr jan 2016.pdfKontaktliste LMS Fagnettverk Nord pr jan 2016.pdf
Mandat for AU og LMS Fagnettverk Nord januar 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Lærings- og mestring/Mandat for AU og LMS Fagnettverk Nord januar 2017.pdfMandat for AU og LMS Fagnettverk Nord januar 2017.pdf
Årsmelding 2016 LMS Fagnettverk Nord (002).pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Lærings- og mestring/Årsmelding 2016 LMS Fagnettverk Nord (002).pdfÅrsmelding 2016 LMS Fagnettverk Nord (002).pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.