Mindre papirarbeid for fastlegen

Fra begynnelsen av september har alle legekontor på Helgeland muligheten til å gå over fra papir til skjerm når laboratorieprøver skal rekvireres.

Hilde Klemmetvoll oppfordrer legekontor rundt om på Helgeland til å ta i bruk elektronisk rekvirering av laboratorietjenester. Foto: Merethe Myrvang, Helgelandssykehuset

Overgang fra papirbasert til digital kommunikasjon mellom fastleger og laboratoriene gir mindre dobbeltarbeid og øker pasientsikkerheten.

- Med den nye løsningen minimerer vi sjansene for feilmerking og feilpunching. Blodprøvene merkes med strekkoder på legekontoret og er klare til å settes direkte i analysemaskinen når de kommer til laboratoriet. Vi slipper å gjøre den manuelle punchingen som vi sitter med i dag, og kan bruke verdifull tid på bistå legekontorene på andre områder. Den elektroniske løsningen gir også en helt annen dokumentasjon av rekvireringene; nå vil de alltid ligge i journalen, sier prosjektansvarlig i Helgelandssykehuset, Hilde Klemmetvoll.

Ingen kostnader

Innføringen av elektronisk rekvirering av laboratorietjenester betyr ingen økte kostnader for legekontorene. Helse Nord dekker alle kostnader knyttet til installasjon, opplæring og etiketter. Installasjonen starter i uke 37, og det er først til mølla-prinsippet som gjelder. Vi beregner ca. en time opplæring samme morgenen som systemet tas i bruk. Laboratoriepersonell fra sykehuset vil være til stede utover dagen for personlig støtte mens de ansatte gjør sitt vanlig arbeid.

26 legekontorer tilknyttet Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset benytter allerede tjenesten, og tilbakemeldingene er positive.

Ønsker ditt legekontor å være tidlig ute, ta kontakt med Hilde Klemmetvoll på telefon 95877607 eller e-post til: hilde.klemmetvoll@helgelandssykehuset.no