Nasjonal helse- og sykehusplan

Her samler Helse Nord RHF faktagrunnlag vi bruker i
arbeidet med nasjonal helse- og sykehusplan.

Våren 2016 vedtok Stortinget nasjonal helse- og sykehusplan. Helse Nord RHF følger opp dette viktige arbeidet i tråd med regjeringens oppdrag til oss i foretaksmøte 4. mai 2016. Det er to tema, med konsekvenser, som skal utredes og besluttes: 

  • stedlig ledelse som hovedregel ved norske sykehus
  • kirurgisk akuttberedskap ved Nordlandssykehuset Lofoten og Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik
​Styret i Helse Nord RHF har behandlet rammene for arbeidet og gitt helseforetakene i oppdrag å utrede spørsmålene og komme med en styrebehandlet anbefaling til Helse Nord RHF. Mandat for arbeidet kan du lese nedenfor.  Endelig vedtak skal gjøres i styret for Helse Nord RHF. Beslutningen oversendes  til Helse- og omsorgsdepartementet. 

Helseforetakene skal ha ferdigbehandlet (inkludert høringer) spørsmålet om stedlig ledelse innen 25. november 2016. Framtidig organisering og innhold i kirurgisk akuttberedskap skal være ferdig fra helseforetakene 1. april 2017. 

Utredningsarbeidet stiller store krav til et godt kunnskapsgrunnlag i de spørsmålene som skal vurderes. Involvering av berørte interesser i helseforetakene og i kommunene er avgjørende for å få et godt beslutningsgrunnlag og for å gi legitimitet til prosessen. Arbeidet skal skje i tråd med den veilederen for utviklingsplanarbeidet som er laget og som du kan lese nedenfor.  

Åpenhet i utrednings- og beslutningsprosessen er avgjørende for at folk skal kunne ha tillit til arbeidet. Et ledd i denne åpenheten er at all informasjon vil bli gjort tilgjengelig på åpne nettsider. På denne siden kan du lese alt om de føringer og forventninger vi har, og hvilken informasjon som er gjort tilgjengelig for helseforetakene fra oss. På helseforetakenes nettsider vil du kunne følge arbeidet som skjer lokalt. 

​Nasjonal helse- og sykehusplan i korte trekk (regjeringen.no)​

Prosjektmandat for gjennomføring av nasjonal helse- og sykehusplan i Helse Nord finner du her:

​Nasjonal helse- og sykehusplan - Prosjektmandat for oppfølging av styresak 60-2016 i Helse Nord RHF (pdf)

Veileder for arbeidet med utviklingsplaner (pdf)

Her legger vi fortløpende ut faktagrunnlag vi samler inn i arbeidet:

 

​​​Pasientbehandling​

Aktivitet for bosatte i Nordlandssykehuset 2011-2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Aktivitet for bosatte i Nordlandssykehuset 2011-2014.pdfAktivitet for bosatte i Nordlandssykehuset 2011-2014.pdfpdf1931712
Aktivitet ved DMS Nord-Troms.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Aktivitet ved DMS Nord-Troms.pdfAktivitet ved DMS Nord-Troms.pdfpdf579407
Akuttkirurgi - presentasjon av fagdirektør i Helse Nord RHF, Geir Tollåli.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Akuttkirurgi - presentasjon av fagdirektør i Helse Nord RHF, Geir Tollåli.pdfAkuttkirurgi - presentasjon av fagdirektør i Helse Nord RHF, Geir Tollåli.pdfpdf1808814
Akuttkirurgi UNN Narvik - Prosjektrapport 020317.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Akuttkirurgi UNN Narvik - Prosjektrapport 020317.pdfAkuttkirurgi UNN Narvik - Prosjektrapport 020317.pdfpdf1973877
Akuttkirurgi UNN Narvik - Risiko- og mulighetsanalyse 020317.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Akuttkirurgi UNN Narvik - Risiko- og mulighetsanalyse 020317.pdfAkuttkirurgi UNN Narvik - Risiko- og mulighetsanalyse 020317.pdfpdf600709
Akuttkirurgi oppsummeringssark Nordlandssykehuset.xlsxhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Akuttkirurgi oppsummeringssark Nordlandssykehuset.xlsxAkuttkirurgi oppsummeringssark Nordlandssykehuset.xlsxxlsx243028
Akuttkirurgi utvalg data ved Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Akuttkirurgi utvalg data ved Nordlandssykehuset.pdfAkuttkirurgi utvalg data ved Nordlandssykehuset.pdfpdf1369936
Akuttkirurgi utvalgt data ved Nordlandssykehuset 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Akuttkirurgi utvalgt data ved Nordlandssykehuset 2.pdfAkuttkirurgi utvalgt data ved Nordlandssykehuset 2.pdfpdf1238419
Akuttkirurgi ved Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Akuttkirurgi ved Helgelandssykehuset.pdfAkuttkirurgi ved Helgelandssykehuset.pdfpdf1259416
Akuttkirurgi ved Nordlandssykehuset Lofoten og UNN Narvik.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Akuttkirurgi ved Nordlandssykehuset Lofoten og UNN Narvik.pdfAkuttkirurgi ved Nordlandssykehuset Lofoten og UNN Narvik.pdfpdf692224
Akuttkirurgi ved Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Akuttkirurgi ved Nordlandssykehuset.pdfAkuttkirurgi ved Nordlandssykehuset.pdfpdf1251057
Akuttkirurgi ved UNN 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Akuttkirurgi ved UNN 2.pdfAkuttkirurgi ved UNN 2.pdfpdf1182552
Akuttkirurgi ved UNN.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Akuttkirurgi ved UNN.pdfAkuttkirurgi ved UNN.pdfpdf1334589
Akuttkirurgisk virksomhet vet UNN Harstad og UNN Narvik 2014-2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Akuttkirurgisk virksomhet vet UNN Harstad og UNN Narvik 2014-2015.pdfAkuttkirurgisk virksomhet vet UNN Harstad og UNN Narvik 2014-2015.pdfpdf1244927
Døgnopphold og poliklinikk DMS Nord-Troms.xlsxhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Døgnopphold og poliklinikk DMS Nord-Troms.xlsxDøgnopphold og poliklinikk DMS Nord-Troms.xlsxxlsx50375
Eksempler på inndeling av tid.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Eksempler på inndeling av tid.pdfEksempler på inndeling av tid.pdfpdf381831
En forenklet aktivitetsanalyse av UNN.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/En forenklet aktivitetsanalyse av UNN.pdfEn forenklet aktivitetsanalyse av UNN.pdfpdf371193
Faglige konsekvenser av alternativer for sykehusstruktur.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Faglige konsekvenser av alternativer for sykehusstruktur.pdfFaglige konsekvenser av alternativer for sykehusstruktur.pdfpdf308991
Kartlegging av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Kartlegging av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus.pdfKartlegging av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus.pdfpdf1868438
Kirurgiske prosedyrer Narvik og Lofoten.xlsxhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Kirurgiske prosedyrer Narvik og Lofoten.xlsxKirurgiske prosedyrer Narvik og Lofoten.xlsxxlsx40823
Kirurgiske prosedyrer Narvik.xlsxhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Kirurgiske prosedyrer Narvik.xlsxKirurgiske prosedyrer Narvik.xlsxxlsx76612
NCSP-koder (Narvik og Lofoten).pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/NCSP-koder (Narvik og Lofoten).pdfNCSP-koder (Narvik og Lofoten).pdfpdf276880
Opphold i psykisk helsevern og rus - Nordlandssykehuset.xlsxhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Opphold i psykisk helsevern og rus - Nordlandssykehuset.xlsxOpphold i psykisk helsevern og rus - Nordlandssykehuset.xlsxxlsx26508
Oppsummeringsark Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Oppsummeringsark Helgelandssykehuset.pdfOppsummeringsark Helgelandssykehuset.pdfpdf206553
Oppsummeringsark Nordlandssykehuset.xlsxhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Oppsummeringsark Nordlandssykehuset.xlsxOppsummeringsark Nordlandssykehuset.xlsxxlsx207420
Oppsummeringsark UNN 2.xlsxhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Oppsummeringsark UNN 2.xlsxOppsummeringsark UNN 2.xlsxxlsx222825
Oppsummeringsark UNN.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Oppsummeringsark UNN.pdfOppsummeringsark UNN.pdfpdf201945
Pasientstrømmer for lokale sykehusområder i 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Pasientstrømmer for lokale sykehusområder i 2014.pdfPasientstrømmer for lokale sykehusområder i 2014.pdfpdf164653
Pasientstrømmer i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Pasientstrømmer i Helse Nord.pdfPasientstrømmer i Helse Nord.pdfpdf1536272
Pasientstrømmer og forbruk i Helse Nord - figurer og tabeller.xlsxhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Pasientstrømmer og forbruk i Helse Nord - figurer og tabeller.xlsxPasientstrømmer og forbruk i Helse Nord - figurer og tabeller.xlsxxlsx500436
Pasientstrømmer og forbruk i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Pasientstrømmer og forbruk i Helse Nord.pdfPasientstrømmer og forbruk i Helse Nord.pdfpdf6358842
Presentasjon Aktiviteten ved UNN-sykehusene - Hvem behandles hvor.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Presentasjon Aktiviteten ved UNN-sykehusene - Hvem behandles hvor.pdfPresentasjon Aktiviteten ved UNN-sykehusene - Hvem behandles hvor.pdfpdf763709
Prosedyrer Narvik og Lofoten.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Prosedyrer Narvik og Lofoten.pdfProsedyrer Narvik og Lofoten.pdfpdf205854
Traumebehandling - innspill fra Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Traumebehandling - innspill fra Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi.pdfTraumebehandling - innspill fra Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi.pdfpdf203387
Traumeplan – Traumesystem i Norge 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Pasientbehandling/Traumeplan – Traumesystem i Norge 2015.pdfTraumeplan – Traumesystem i Norge 2015.pdfpdf2516458


​Infrastruktur (vær, flyplass og veitrafikk)

​​Trafikkulykker (vegvesen.no)

Her finner du offentlig informasjon om Norges veger fra Nasjonal vegdatabank​​

Avinors statistikk over punktlighet/regularitet ved Mosjøen lufthavn


 

Dybdeanalyse av dødsulykker i Region nord - Statens vegvesen - Årsrapport 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Infrastruktur/Dybdeanalyse av dødsulykker i Region nord - Statens vegvesen - Årsrapport 2014.pdfDybdeanalyse av dødsulykker i Region nord - Statens vegvesen - Årsrapport 2014.pdfpdf1460516
Regularitet lufthavner, værdata, avstander og veier.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Infrastruktur/Regularitet lufthavner, værdata, avstander og veier.pdfRegularitet lufthavner, værdata, avstander og veier.pdfpdf2664552
Tidsavstander (ulike kilder) Avinor – regularitet Meterologiske data - Statens vegvesen – stengte veier.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Infrastruktur/Tidsavstander (ulike kilder) Avinor – regularitet Meterologiske data - Statens vegvesen – stengte veier.pdfTidsavstander (ulike kilder) Avinor – regularitet Meterologiske data - Statens vegvesen – stengte veier.pdfpdf2586818
Trafikkulykker Lofoten, Vesterålen og Ofoten.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Infrastruktur/Trafikkulykker Lofoten, Vesterålen og Ofoten.pdfTrafikkulykker Lofoten, Vesterålen og Ofoten.pdfpdf2305402
Veistengninger problemområder.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Infrastruktur/Veistengninger problemområder.pdfVeistengninger problemområder.pdfpdf168083


​​Artikler


Death after injury in rural Norway: high rate of mortality and prehospital death

Fatal injury caused by low-energy trauma - a 10-year rural cohort


​​

Alvorlig skadede overført til universitetssykehus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Artikler/Alvorlig skadede overført til universitetssykehus.pdfAlvorlig skadede overført til universitetssykehus.pdfpdf247832
Emergency general surgery challenges and opportunities.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Artikler/Emergency general surgery challenges and opportunities.pdfEmergency general surgery challenges and opportunities.pdfpdf1238674
Evaluation of a university hospital trauma team activation protocol.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Artikler/Evaluation of a university hospital trauma team activation protocol.pdfEvaluation of a university hospital trauma team activation protocol.pdfpdf239600
Fatal injury as a function of rurality - a tale of two Norwegian counties.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Artikler/Fatal injury as a function of rurality - a tale of two Norwegian counties.pdfFatal injury as a function of rurality - a tale of two Norwegian counties.pdfpdf496776
High volume emergency surgery units do not improve outcomes.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Artikler/High volume emergency surgery units do not improve outcomes.pdfHigh volume emergency surgery units do not improve outcomes.pdfpdf483649
Når bør traumeteam tilkalles.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Artikler/Når bør traumeteam tilkalles.pdfNår bør traumeteam tilkalles.pdfpdf74938
Rural High North - A High Rate of Fatal Injury and Prehospital Death.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Artikler/Rural High North - A High Rate of Fatal Injury and Prehospital Death.pdfRural High North - A High Rate of Fatal Injury and Prehospital Death.pdfpdf274071
The role of general practitioners in the pre hospital setting.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Artikler/The role of general practitioners in the pre hospital setting.pdfThe role of general practitioners in the pre hospital setting.pdfpdf184751
The treatment of spleen injuries - a retrospective study.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Nasjonal helse- og sykehusplan/Artikler/The treatment of spleen injuries - a retrospective study.pdfThe treatment of spleen injuries - a retrospective study.pdfpdf426181

​​

​​


 

Til grunn for arbeidet  med nasjonal helse- og sykehusplan ligger også:
Begreper i nasjonal helse- og sykehusplan – med forklaringer


Ønsker du flere begreper definert? Send en e-post til: respons@helse-nord.no

Indremedisk akuttberedskap


Utredning, diagnostisering og ikke-kirurgisk behandling av sykdommer i de fleste organsystemer. Akutte tilstander kan være infeksjoner, hjerteproblemer, hjerneslag og pustebesvær. Sykehus med indremedisinsk beredskap har indremedisinere som undersøker og behandler pasienter som ikke trenger operasjon. 

Dette utgjør den aller største delen av akuttpasientene på sykehus. 

Alle sykehus i Helse Nord har indremedisinsk akuttberedskap.

Kirurgisk akuttberedskap/akuttkirurgisk beredskap


Akutt oppstått medisinsk tilstand som innen kort tid krever kirurgisk behandling (operasjon). Dette kan være alvorlige tilstander som store blødninger eller komplikasjoner i fødsel. Det kan også være mindre alvorlig, som beinbrudd eller store sår. Sykehus med kirurgisk beredskap har kirurger som kan operere syke eller skadde pasienter. 

I Helse Nord har ikke Helgelandssykehuset Mosjøen akuttkirurgisk døgnberedskap.


Elektiv kirurgi


Planlagt kirurgi

Traumebehandling


Traume betyr alvorlig skadd, ofte etter en ulykke.

Traumebehandling er behandlingen av alvorlig skadde pasienter.

Prehospitale tjenester


Helsetjenester utenfor sykehuset, det vil si ambulansetjenesten: bilambulanse, båtambulanse, ambulansehelikopter og ambulansefly – med tilhørende helsepersonell.


Stedlig ledelse


I Stortingets behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan ble følgende vedtatt:

Stortinget ber regjeringen gjennom foretaksmøtet og/eller styringsdokumenter sørge for at stedlig ledelse blir hovedregelen ved norske sykehus.

En stedlig leder har de nødvendige fullmakter til å utøve ledelse, det være seg faglig ansvar, budsjettansvar og personalansvar.


Akuttsykehus


Nasjonal helse- og sykehusplan opererer med tre typer akuttsykehus, i tillegg til sykehus uten akuttfunksjoner.

Regionsykehus


Det ene sykehuset i hver helseregion som er utpekt som hovedsykehus. I Helse Nord er det Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø. Regionsykehus vil ha det største tilbudet av regionsfunksjoner og nasjonale behandlingstjenester i helseregionen.

Stort akuttsykehus


Sykehus med opptaksområde på mer enn 60–80 000 innbyggere, og som har et bredt akuttilbud med akutt kirurgi og flere medisinske spesialiteter. I Helse Nord kan Nordlandssykehuset Bodø omtales som stort akuttsykehus.

Akuttsykehus


Sykehus som minst har akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi. Sykehuset kan ha akuttkirurgi dersom geografi og bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, tilgjengelighet til bil-, båt- og luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig.

Alle lokalsykehusene i Helse Nord er akuttsykehus: Finnmarkssykehuset Hammerfest, Finnmarkssykehuset Kirkenes, UNN Harstad, UNN Narvik, Nordlandssykehuset Vesterålen, Nordlandssykehuset Lofoten, Helgelandssykehuset Mo i Rana og Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Også Helgelandssykehuset Mosjøen er akuttsykehus, med full indremedisinsk beredskap, men ikke akuttkirurgisk beredskap.

Sykehus uten akuttfunksjoner


Betegnelsen sykehus uten akuttfunksjoner brukes om sykehus med planlagt behandling som ikke har akuttfunksjoner. Ingen slike sykehus i Helse Nord.


Føde: fødestue, fødeavdeling, kvinneklinikk


Det er tre ulike typer fødeinstitusjoner i norsk fødselsomsorg. I oppfølgingen av gravide blir helsepersonell og den gravide enige om hvor hun skal føde. Nasjonale kriterier for å selektere gravide ligger til grunn.

Fødestue


Fødestue er et fødetilbud til friske kvinner med et normalt svangerskap som ønsker å føde der. Jordmødrene tilbyr svangerskapsomsorg og gjør en fortløpende vurdering og seleksjon i samarbeid med kvinnens fastlege og spesialisthelsetjenesten ved behov. I distriktet representerer fødestuene en jordmorfaglig beredskap og kompetanse for alle gravide, fødende og barselkvinner, også for dem som ikke føder på fødestuen. 

I Helse Nord har vi fem fødestuer: Alta, Sonjatun, Finnsnes, Nordlandssykehuset Lofoten og Brønnøysund.

Fødestuer forutsetter ikke tilgjengelig anestesi- eller operasjonspersonell.

Fødeavdeling


Fødeavdelingene skal ta hånd om kvinner med normale svangerskap og pasienter med moderat risiko tilpasset avdelingens kompetanse. Det er beredskap for keisersnitt. Seleksjonen og kravene til fødeavdelinger vil blant annet avhenge av om det er barneavdeling eller ikke ved sykehuset.

Ved endringer i det akuttkirurgiske tilbudet må det sikres at fødeavdelingenes behov for faglige støttefunksjoner er dekket. Det må være tilgjengelig anestesilege/anestesiteam og operasjonspersonell for akutte hendelser og keisersnitt. Det forutsettes derfor at det er kirurgisk virksomhet på sykehus med fødeavdeling.

I Helse Nord har vi følgende fødeavdelinger: Finnmarkssykehuset Kirkenes, Finnmarkssykehuset Hammerfest, UNN Harstad, UNN Narvik, Nordlandssykehuset Vesterålen, Helgelandssykehuset Mo i Rana og Helgelandssykehuset Sandnessjøen.

Kvinneklinikk


Kvinneklinikkene er de største fødeinstitusjonene med tilgang til spesialkompetanse innen fødselshjelp. De skal kunne ivareta både de normalt fødende og de med stor risiko for komplikasjoner, dvs. fødsler der den fødende har kjente risikofaktorer. Kvinneklinikkene skal ha tilgang til kompetanse i nyfødtmedisin og flere andre relevante spesialiteter. 

I Helse Nord er det to kvinneklinikker: UNN Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø.
Fant du det du lette etter?