– Viktig at vi blir hørt

Beskjeden var klar da Cecilie Daae i dag hadde sitt første møte med det brukerutvalget (RBU) og de konserntillitsvalgte i Helse Nord. – Jeg gleder meg til å samarbeide med dere, var budskapet fra den nye administrerende direktøren.

Cecilie Daae møter RBU
KONSTRUKTIVT MØTE: Helse Nords nye administrerende direktør fikk mange gode innspill da hun møtte det regionale brukerutvalget (RBU) i Helse Nord.

– For at vi skal kunne ta gode beslutninger i Helse Nord er vi helt avhengig av brukernes sin kunnskap. Deres erfaringer og kompetanse hjelper oss hele tiden med å ha fokus på årsaken til at vi er her: Nemlig å skape gode tjenester for pasientene, sa Cecilie Daae, da hun i dag møtte det regionale brukerutvalget (RBU) i Helse Nord.

Hun understreket at det tross alt er pasientene og befolkningene for øvrig som er grunnen til at Helse Nord finnes. 

– Vi skal i tillegg ha fokus på fag. Ikke bare på helsefag, men også på de andre fagene som gjør at systemene fungerer. For eksempel IKT, understreket Daae. 

Lagspill

Helse Nords nye administrerende direktør pekte også på viktigheten av lagspill. 

– For å skape gode helsetjenester er vi avhengig av godt lagspill. Både med dere i brukerorganisasjonene og mellom helseforetakene, men også med de andre aktørene i samfunnet, sa Cecilie Daae som kommer fra stillingen som administrerende direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Og sikkerhet og beredskap var også noe hun løftet frem i møtet.

– Det er ingen tvil om at sikkerhet og beredskap blir stadig viktigere. Også her er vi avhengig av et godt lagspill med omgivelsene våre, understreket hun. 

Cecilie Daae og Asbjørn Larsen

GODE RÅD: En av brukerrepresentanene som gav Cecilie Daae råd på veien var Asbjørn Larsen i RIO (Rusmisbrukernes interesseorganiasjon).

– Viktig at vi blir hørt

Cecilie Daae fikk mange gode innspill fra medlemmene i det regionale brukerutvalget. Hun fikk høre om viktigheten av arbeidet med alt fra psykisk helse og rus til pasientsikkerhet og pasientreiser. 

– Det føles veldig bra at du tok deg tid til å komme og snakke med oss så tidlig på vakta di, sa Elisabeth Sundkvist, som representerer Kreftforeningen i det regionale brukerutvalget. 

Hun pekte også på hvor viktig det var å lage gode systemer for å sikre at innspillene fra brukerne blir hørt og fulgt opp. 

– Vi skal være brukere på ordentlig. Vi kommer til å mene ting dere nødvendigvis ikke er enige i. Og sånn skal det være. Men det er viktig at vi brukerne har en trygghet for at innspillene våre både blir hørt og fulgt opp, understreket hun. 

– Vi skal være brukere på ordentlig. Vi kommer til å mene ting dere nødvendigvis ikke er enige i.


Hardt debattklima

Etter møtet med RBU møtte Cecilie Daae de konserntillitsvalgte og konsernverneombudene i Helse Nord. Et av temaene som ble tatt opp i det møtet, var det harde debattklimaet som tidvis gjør seg gjeldende i helseregionen.

– Jeg er for en åpen og fin debatt, men når man har blitt så gammel som meg, blir man stadig mindre begeistret for polarisering. Men også her må vi begynne med oss selv, sa Daae og fikk støtte hos de tillitsvalgte. 

– Vi ønsker å bygge stolthet over at vi alle jobber sammen i Helse Nord. Vi er tross alt helt avhengige av hverandre vi som jobber i helseregionen. Vi er opptatt av å bidra til å bygge opp omdømmet til Helse Nord igjen, sa de i møtet.

Cecilie Daae møter KTV KVO

TYDELIG TALE: - De ansatte må involverer tidlig i prosessene, sa de konserntillitsvalgte og verneombudene da de møtte Cecilie Daae.

– Involver de ansatte tidlig i prosessene

De tillitsvalgte gav Helse Nords nye administrerende direktør et klart råd: 

– Enhver som har myndighet til å endre noe bør begynne med å stille seg selv spørsmålet «Hvem vil dette påvirke?», og så kontakte disse. Ofte kommer de ansatte for sent inn i prosessene. De ansatte må involveres tidlig i prosessene. Gjerne allerede i mandatfasen. Hvis ikke, så kortslutter det ofte fort, sa konsernverneombud Bengt Ole Larsen. 

Cecilie Daae var helt enig og lovet å ha fokus på nettopp dette.  

– Vi må bli enda flinkere til å snakke sammen og involvere de ansatte i prosessene. Vi må blant annet blir flinkere til åpne og gode utredningsprosesser, understreket Daae som lovet å jobbe tett sammen med de tillitsvalgt fremover. 


– Enhver som har myndighet til å endre noe bør begynne med å stille seg selv spørsmålet «Hvem vil dette påvirke?», og så kontakte disse.