Alle pasienter i Helse Nord får elektronisk tilgang til sin journal

10. desember 2015 får alle pasienter i Helse Nord tilgang til sin pasientjournal via innlogging på internett. 500 pasienter på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) tester nå løsningen. – Kokfornøyd, sier testpasient Marianne Hofstra.

Marianne Hofstra tester elektronisk tilgang til sin pasientjournal.– Tjenesten virker veldig bra, og jeg har allerede anbefalt den til venner og kjente, sier Marianne Hofstra. Hun er en av 500 pasienter på UNN som tester elektronisk tilgang til sin pasientjournal. Foto: Per-Christian Johansen

– Vi skal gjennomteste løsningen for å sjekke at alt fungerer. Når testen er godkjent vil også pasienter i Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset og resten av UNN kunne finne pasientjournalen sin elektronisk, sier prosjektleder Tove Sørensen.

Også i dag har pasienter rett til innsyn i egen journal, men den må sendes på papir eller CD fra sykehuset. Å gi elektronisk tilgang til journalen oppfyller pasientrettighetene på samme måte som i dag, og folk forventer å ha tjenester digitalt.

Et annet viktig mål er at enklere tilgang til journalopplysninger og andre digitale tjenester fra sykehusene, kan gjøre pasientene mer delaktig i egen helse.​

– Kokfornøyd

Innlogging skjer via pasientportalen helsenorge.no. En av de 500 pasientene som tester løsningen er Marianne Hofstra.

– Tjenesten virker veldig bra, og jeg har allerede anbefalt den til venner og kjente. Sidene er informative og brukervennlige, og for pasientene vil det være mye bedre å kunne logge seg inn direkte fra egen pc for å lese journalen. Jeg er i hvert fall kokfornøyd, fastslår Marianne Hofstra.

Om sikkerheten har hun ingen betenkeligheter.

– Det kan jo være at noen er skeptiske, men for meg fremstår det veldig trygt. Du må jo logge inn med egen id via eksempelvis Altinn, og der ligger jo andre ting fra før. Jeg tror dette vil fungere bedre enn tilsendt papir i posten som man må oppbevare privat, sier Hofstra.

Les mer om sikkerheten i løsningen her: Hvor sikker er løsningen? Risikerer jeg å finne pasientjournalen min åpent tilgjengelig på internett?​

– Styrke pasientmedvirkning

UNN-direktør Tor Ingebrigtsen mener tjenesten blir et pluss for både pasienter og ansatte i helsesektoren, og ønsker «Min pasientjournal» velkommen.

– Det er flott at Helse Nord, med bidrag fra UNN og andre, har utviklet denne løsningen. Dette vil øke pasientenes innsikt i egen situasjon, og styrker grunnlaget for pasientmedvirkning. Samtidig stiller det større krav til helsearbeiderne med tanke på deres involvering av pasientene i beslutningsgrunnlaget. Dette vil være en nyttig bevisstgjøring for de som skriver journalene, og samtidig vil det bidra til å styrke tilliten til helsevesenet, sier UNN-direktøren.

Tjenesten skal utvides med flere andre funksjoner, eksempelvis oversikt over timer og mulighet til å endre timer.​

Samarbeidsprosjekt

Helse Nord er først i landet til å gi pasientene elektronisk tilgang til hele journalen. Prosjektet eies av Helse Nord. Øvrige deltakere er Helsedirektoratet/helsenorge, Helse Nord IKT, det enkelte helseforetak, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, og DIPS ASA.

Kontakt

Ønsker du kontakt med prosjektet, send e-post til minhelse@helse-nord.no​.

Prosjektleder Tove Sørensen, mob. 911 95 696.​