Ambulanseflyberedskapen i Helse Nord

Det har vært stabil drift i ambulanseflytjenesten i landet den siste tiden. Helse Nord fortsetter likevel med nøye overvåking av beredskapen.

Luftambulansetjeensten
 

Den siste tiden har ambulanseflyberedskapen vært slik den er til vanlig. Alle pasienter som skal ha ambulansefly, har fått det. Det er vakter hvor flyene fra Lufttransport er av beredskap. Det er ett ekstra fly fra Babcock (dagtid) og to helikoptre fra Forsvaret (døgnberedskap) som er satt inn i tillegg til normal beredskap.

Det er fortsatt uavklart hvorvidt Lufttransport klarer å fylle alle vaktene. Selskapet får inn flere flygere i juni og juli. Helse Nord velger å beholde gul beredskap, noe som vil si at vi overvåker situasjonen nøye.

Vi legger stadig ut svar på flere spørsmål i ambulanseflysaken. Hold deg oppdatert:

Ekstra fly og helikopter


I tillegg til Lufttransports fly, er det på dagtid (man.–fre.) leid inn et ekstra fly fra Babcock i beredskap i Nord-Norge. Dette flyet kan lande på langbaner og Svalbard. I tillegg er to ambulansehelikopter fra Forsvaret stasjonert i døgnberedskap i Kirkenes og Lakselv (Banak). Helikoptrene blir i beredskap i alle fall til 30. juni. Et jetfly fra Babcock kan også leies inn hvis det blir behov.

Se oversikt over alle tiltak som skal styrke beredskapen (luftambulansetjenesten.no)

Meld inn behov som vanlig


Det er viktig å understreke at legevakter og sykehus i landsdelen rekvirerer flyambulanse på vanlig måte via AMK. Legevakter og sykehus må planlegge som normalt. Ambulanseflyene er en nasjonal ressurs og vil benyttes der det er størst behov. De flyene som er i beredskap, vil prioriteres på best mulig måte, og sammen med ambulansehelikopter, ambulansebiler og ambulansebåter, vil behov for akutte transporter bli løst.

Tiltaksplan ambulanseflysituasjonen


Situasjonen med tidvis svekket ambulanseflyberedskap tas på største alvor.

Her er tiltak som skal styrke beredskapen (luftambulansetjenesten.no)

Arkiv over ambulanseflyberedskapen i Norge tidligere døgn

Tallene som oppgis i denne oversikten er fly som var utmeldt en hel 12-timersvakt.


22.06: Fredag kl. 06.00–18.00 var ni av ni fly i beredskap. Kl. 18.00–06.00 var sju av sju fly i beredskap.

21.06: 
Torsdag kl. 06.00–18.00 var åtte av ni fly i beredskap. Kl. 18.00–06.00 var fem av sju fly i beredskap.

20.06: Onsdag kl. 06.00–18.00 var åtte av ni fly i beredskap.  Kl. 18.00–06.00 var sju av sju fly i beredskap.

19.06: Tirsdag kl. 06.00–18.00 var sju av ni fly i beredskap. Kl. 18.00–06.00 var sju av sju fly i beredskap.

18.06: Mandag kl. 06.00–18.00 var åtte av ni fly i beredskap. Kl. 18.00–06.00 var sju av sju fly i beredskap.

17.06: Søndag kl. 06.00–18.00 var sju av åtte fly i beredskap. Kl. 18.00–06.00 var sju av sju fly i beredskap.

16.06: Lørdag kl. 06.00–18.00 var åtte av åtte fly i beredskap. Kl. 18.00–06.00 var fem av sju fly i beredskap.

15.06: Fredag kl. 06.00–18.00 var åtte av ni fly i beredskap. Kl. 18.00–06.00 var fem av sju fly i beredskap.

14.06: Torsdag kl. 06.00–18.00 var åtte av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00–06.00 var fem av sju fly i beredskap.

13.06: Onsdag kl. 06.00–18.00 var ni av ni fly i beredskap. Kirkenesflyet var av beredskap kl. 07.30–11.30. Brønnøsundflyet var av beredskap kl. 06.00–09.30. På morgenen var også andre fly utmeldt i kortere perioder. 

Fra kl. 18.00–06.00 var seks av sju fly i beredskap.

12.06: Tirsdag fra kl. 06.00 til kl. 18.00 var seks av ni fly i beredskap.  Fra kl. 18.00 til 06.00 var seks av sju fly i beredskap.

11.06: Mandag fra kl. 06.00 til kl. 18.00 var sju av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til kl. 06.00 var seks av sju fly i beredskap. 

10.06: Søndag fra kl. 06.00 til kl. 18.00 var åtte av åtte fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til kl. 06.00 var seks av sju fly i beredskap.

09.06: Lørdag fra kl. 06.00 til kl. 18.00 var sju av åtte fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til kl. 06.00 var seks av sju fly i beredskap.

08.06: Fredag fra kl. 06.00 til kl. 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til 06.00 var seks av sju fly i beredskap.

07.06: Torsdag fra kl. 06.00 til kl. 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til 06.00 var seks av sju fly i beredskap.

06.06: Mandag fra kl. 06.00 til kl. 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til 06.00 var seks av sju fly i beredskap.

05.06: Tirsdag fra kl 06.00 til 18.00 var åtte av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til 06.00 var seks av sju fly i beredskap.

04.06: Mandag kl.06.00 til kl. 18.00 var sju av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

03.06: Søndag kl. 06.00 til kl. 18.00 var åtte av åtte fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til kl. 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

02.06: Lørdag kl. 06.00 til 18.00 var åtte av åtte fly i beredskap. Fra kl.18.00 til 06.00 var seks av sju fly i beredskap.

01.06: Fredag kl. 06.00 til 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til kl. 06.00 var seks av sju fly i beredskap.

31.05: Torsdag kl. 06.00 til 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til 06.00 var seks av sju fly i beredskap.

30.05: Onsdag kl. 06.00 til 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til 06.00 var sju av sju fly i beredskap. To fly var i denne perioden utmeldt fra kl 19.00 til 24.00.

29.05: Tirsdag kl. 06.00 til 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

28.05: Mandag kl. 06.00 til 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

27.05: Søndag kl. 06.00 til kl. 18.00 var åtte av åtte fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

26.05: Lørdag kl. 06.00 til kl. 18.00 var åtte av åtte fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til kl. 06.00 var seks av sju fly i beredskap.

25. mai: Fredag kl. 06.00 til 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til kl. 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

24. mai: Torsdag kl. 06.00 til kl. 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

23. mai: Onsdag kl. 06.00 til 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

22. mai: Tirsdag kl 06.00 til kl. 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl 18.00 til kl. 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

21. mai: Mandag kl 06.00 til kl. 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

20. mai: Søndag kl. 06.00 til kl. 18.00 var åtte av åtte fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til kl.06.00 var sju av sju fly i beredskap.

19.mai: Lørdag kl 06.00 til kl. 18.00 var åtte av åtte fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til kl. 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

18. mai: Fredag kl 06.00 til kl. 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl 18.00 til 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

17. mai: Torsdag kl. 06.00 til kl. 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl. 18. 00 til 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

16.mai: Onsdag kl. 06.00 til kl. 18.00 var sju av ni fly i beredskap. Fra kl. 18. 00 til 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

15. mai: Tirsdag kl. 06.00 til kl. 18.00 var fem av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til kl. 06.00 (onsdag) var seks av sju fly i beredskap.

14. mai: Mandag kl. 06.00 - 18.00 var fem av ni fly i beredskap i Norge. Fra kl. 18.00 - 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

13. mai: Søndag kl. 06.00–18.00 var seks av åtte fly i beredskap i Norge. Fra kl. 18.00–06.00 var sju av sju fly i beredskap.

12. mai: Lørdag kl. 06.00–18.00 var åtte av åtte fly i beredskap i Norge. Fra kl. 18.00–06.00 var sju av sju fly i beredskap.

11. mai: Fredag kl. 06.00–18.00 var ni av ni fly i beredskap i Norge. Fra kl. 18.00–06.00 var sju av sju fly i beredskap.

10. mai: Torsdag kl. 06.00–18.00 var åtte av åtte fly i beredskap i Norge. Fra kl. 18.00–06.00 var sju av sju fly i beredskap.

9. mai: Onsdag kl. 06.00–18.00 var åtte av ni fly i beredskap. Ett av flyene var utmeldt kl. 06.00–13.00. Fra kl. 18.00–06.00 var sju av sju fly i beredskap i Norge.

Det var et døgn preget av redusert beredskap/kapasitet natt til 9. mai. Det er imidlertid ikke registrert hendelser som har gått på bekostning av liv og helse. Luftambulansetjenesten ble 8.5 styrket med et av Forsvarets helikopter (Bell) lokalisert til Finnmark/Kirkenes. Dette har medisinsk utstyr, lege og spesialsykepleier om bord. Aktiveringstiden er 15 minutter.
 
9.5 kl. 08.00 var alle ambulanseflyene på beredskap med unntak av Kirkenes-flyet og dagflyet på Gardermoen. Kirkenes-flyet gikk på beredskap kl. 13.00, mens dagflyet på Gardermoen ikke var i beredskap. Ekstra fly fra Babcock var i beredskap i Tromsø, dette benyttes dagtid på lange rullebaner. Alle helikoptrene i landet var i beredskap.

Tidligere rapporteringer gjelder bare fly i Nord-Norge:

8. mai: Tirsdag fra kl. 06.00 til kl. 18.00 var fem av seks fly i beredskap. Ett av flyene var utmeldt kl. 08.0014.30. På nattevakt kl. 18.00–06.00 var tre av fem fly på beredskap.

7. mai: Fire av fem fly var i beredskap på natt (vakt kl. 18.0006.00). Ett fly var utmeldt på dag (vakt kl. 06.0018.00). Ett av dagflyene var utmeldt kl. 07.0011.00. På ny nattevakt kl. 18.0006.00 (8. mai) var to av fem fly i beredskap.

6. mai: Fire av fem fly var i beredskap på natt. Fem av seks fly var i beredskap på dag. Ett av flyene i beredskap var utmeldt i to timer kl. 04.0006.00, og ett fly var utmeldt i tre timer kl. 04.0007.00.

5. mai: Fire av fem fly var i beredskap på natt. Fem av seks fly var i beredskap på dag.

Media

Det er Luftambulansetjenesten som håndterer spørsmål om denne saken fra media. Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik.

Har du spørsmål til Helse Nord RHF, ta kontakt med kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen.

Bakgrunn for ambulanseflysaken

 • De fire regionale helseforetakene, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst, betaler for all luftambulanse i Norge. Det gjelder både ambulansehelikopter- og ambulanseflytjenesten.
 • De fire regionale helseforetakene har opprettet Luftambulansetjenesten HF. De har det overordnede ansvaret for dem flyoperative driften av luftambulansene i hele landet. 
 • Helseforetakene (sykehusene) har det medisinske ansvaret og bemanner flyene og helikoptrene med leger og sykepleiere.
 • Da Luftambulansetjenesten ble opprettet i 1988, ble det besluttet at den operative driften av luftambulansen skulle anskaffes ved å tildele sivile flyselskap driftskontrakter etter lov om offentlig anbud. 
 • Vekslende regjeringer og Storting har ikke endret på dette. Det må Luftambulansetjenesten HF forholde seg til. 
 • Det er Luftambulansetjenesten HF og Sykehusinnkjøp HF (eksperter på offentlige anskaffelser), som gjennomførte anskaffelsen. 
 • Det ble levert til sammen fire tilbud, to fra Lufttransport, operatøren som i dag har avtalen, og to fra den svenske luftambulanseselskapet Babcock Scandinavian AirAmbulance AB. 
 • 12. juni 2017 ble det offentliggjort hvem som ble tildelt kontrakten. Da ble det kjent at det var det svenske luftambulanseselskapet Babcock Scandinavian AirAmbulance AB som vant anbudet.
 • Den nye tjenesten skal være på plass fra 1. juli 2019. Kontrakten har varighet til 2025 med mulig forlengelse til 2030. Når det svenske selskapet overtar blir tjenesten årlig 100 millioner kroner dyrere enn dagens kontrakt. Den vil da totalt koste RHF-ene omlag 500 millioner kroner årlig.
 • Lufttransport FW AS, som i dag flyr ambulanseflyene, har en krevende jobb i å holde den beredskapen de skal. En av årsakene er mangel på piloter.
 • Den totale ambulansetjenesten i Helse Nord består av: 
  • 123 ambulansebiler
  • 13 ambulansebåter 
  • 9 nasjonale ambulansefly (seks baser i Nord-Norge, tre baser i Sør-Norge)
  • 13 nasjonale ambulansehelikoptre (tre baser i Nord-Norge), ti baser i Sør-Norge)
  • 8 redningshelikoptre (to på Svalbard, to i Nord-Norge, fire i Sør-Norge)

Aktuelle saker om ambulanseflysaken