Anbefaler godkjenning av gjennomføringsfasen for nytt sykehus i Hammerfest

Konseptet for nytt sykehus i Hammerfest i samspill med Hammerfest kommune, Universitetet i Tromsø og Sykehusapotek Nord er unikt og fremtidsrettet, og vil gjøre sykehuset attraktivt for fremtidig rekruttering, mener Lars Vorland.

Styremøte Helse Nord
Styret i Helse Nord RHF skal behandle saken 18. desember.

Styret i Helse Nord RHF godkjente 27. november forprosjektrapport for bygging av nytt sykehus i Hammerfest innenfor en ramme på 2 326 mill. kroner inkl. prisstigning og byggelånsrenter frem til ferdigstillelse i 2024. 

Endelig beslutning om oppstart av byggefasen under forutsetning om at det legges frem forpliktende milepælsplan for omstillingstiltak for å sikre økonomisk bærekraft.

Her kan du lese hele innstillingen

Realistisk, men krevende

Adm. direktør i HN RHF mener omstillingsplanen er realistisk men krevende, og anbefaler at den godkjennes. 

Finnmarkssykehuset har allerede gjennomført betydelige investeringer i Kirkenes, Alta og Karasjok. For å redusere risiko i budsjettopplegget og gi Finnmarkssykehuset nødvendig tid til gjennomføring av alle tiltak, anbefaler adm. direktør at foretaket styrkes med omstillingsmidler fra Helse Nord de tre første driftsår.

Saken behandles i Helse Nords styremøte 18. desember.