Anbud på pasientreiser

Helse Nord RHF har kunngjort anbudskonkurranse på pasientekspress i faste ruter i Nordlandssykehuset H


 
Helse Nord RHF er ansvarlig for gjennomføringen av anskaffelsesprosessen, mens Nordlandssykehuset HF er oppdragsgiver og vil være kontraktspartner med den enkelte leverandør.

Gjennomføring av anbudskonkurransen

Anbudskonkurransen gjennomføres i Mercell-portalen som er oppdragsgivers elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). Anbudskonkurransen er kunngjort på Doffin og i EUs database for slike kunngjøringer: TED.

Registrering og tilgang til konkurransen skal gjøres elektronisk i Mercell-portalen.  All kommunikasjon i prosessen skal foregå via portalen, slik at all kommunikasjon blir loggført.

Innlevering av tilbud skal gjøres elektronisk i Mercell. Spørsmål til funksjonaliteten i verktøyet skal rettes til Mercell support på telefon 21 01 88 60 eller på e-post til: support@mercell.com

Omfang

Formålet med anskaffelsen er å tilby landeveis transport i fast rute med spesialtilpasset minibuss for pasienter. Anbudet omfatter: 

  • Vesterålen: 2 minibusser på strekningen Andenes-Stokmarknes-Andenes, inkludert rundturer Stokmarknes-Sortland-Stokmarknes.

  • Lofoten: 1 minibuss på strekningen Svolvær-Gravdal-Svolvær, 3 daglige rundturer.

Tilbudskonferanse

Det blir gjennomført tilbudskonferanse i Bodø 16.03.2017 hvor hovedelementer i anbudskonkurransen blir gjennomgått. Nærmere informasjon om oppmøtested og påmelding er publisert i Mercell portalen. 

Tilbudsfrist er satt til 06. april 2017

Mer informasjon
Spørsmål kan rettes til Helse Nord RHF ved innkjøpssjef Rune Sætermo, tlf. 917 918 38.