Ber gravide følge normale prosedyrer

Ambulanseflysituasjonen

– Vi har fortsatt en ustabil situasjon i ambulanseflytjenesten. Derfor ber vi sykehusene være ekstra oppmerksomme på å informere gravide som kan ha behov for ambulansefly, om de normale prosedyrene som gjelder, sier fagdirektør i Helse Nord RHF, Geir Tollåli.

Gravid kvinne
Illustrasjonsfoto: colourbox.com
Hovedregelen er at risikogravide og førstegangsfødende bør oppholde seg i rimelig nærhet til institusjonen de skal føde på den siste uken før termindato.

– Informer gravide

– Vi ønsker i situasjonen vi er i å gjøre ekstra oppmerksom på denne hovedregelen. Derfor har vi henstilt sykehusene og kommunene om å informere gravide. Gravide som har mer enn tre timer transport med bil og ferge til sitt fødested, bes kontakte sin fødeinstitusjon for å avtale avreisetidspunkt, sier Tollåli.

Den aktuelle situasjonen i luftambulansetjenesten har skapt uforutsigbarhet i tilbudet Helse Nord RHF og Luftambulansetjenesten HF har satt i verk kompenserende tiltak med ekstra ambulansefly og to helikopter i beredskap i Finnmark. Så langt har vi klart å opprettholde en god luftambulansetjeneste.

Legge best mulig til rette

I Nord-Norge er helsearbeidere vant til at lufttransport kan være umulig. Det nye er omfanget og varigheten av situasjonen. Et fravær av lufttransport vil også medføre økt belastning på ordinære ambulansetjenester. 

– De gravide er i en spesiell situasjon siden dette er en gruppe vi vet vil trenge helsehjelp den nærmeste tiden. Vi ønsker derfor å tilrettelegge så godt vi kan for å unngå akutte transporter, slik vi også gjør til daglig, sier fagdirektør Geir Tollåli.

I Helse Nord er det fire nivå av fødeinstitusjoner: fødestue, forsterket fødestue med mulighet for nødkeisersnitt, fødeavdeling og kvinneklinikk. Seleksjon av gravide til fødeplass blir i denne situasjonen svært viktig. Risikogravide og førstegangsfødende er selektert ut fra bestemte kriterier ved hvilken fødeinstitusjon de skal føde.

Fødetilbud og seleksjonskriterier


Annen informasjon om ambulanseflysaken