Beslutningsforum sier ja til ni nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder sa i dag ja til legemidler til behandling av føflekkreft, opioidavhengighet, brystkreft, ulcerøs kolitt, binyrebarksvikt, hypofosfatemi, plakkpsoriasis, leukemi og eosinofil øsofagitt.

Stetoskop
Illustrasjonsfoto: colourbox.com