Endelig ja til brystkreftmedisin

Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til at legemiddelet trastuzumabemtansine (Kadcyla) kan innføres til brystkreftbehandling.

​Legemiddelet kan brukes etter førstelinjebehandling for pasienter med HER2-positiv, inoperabel lokalavansert eller metastatisk brystkreft. Rundt 100 kvinner per år i Norge kan være aktuelle for denne behandlingen.