Etablerer forbedringspoliklinikk ved UNN

Med mål om å tilby pasienter og brukere en enda bedre helsetjeneste, etableres nå en egen forbedringspoliklinikk som står til tjeneste for alle UNN-ansatte.

Forbedringspoliklinikk ved UNN
Seksjonsleder Linda Solbakken har god erfaring med forbedringsarbeid ved dagkirurgen UNN Tromsø, og skal nå inngå i den nye forbedringspoliklinikken.
Forbedringspoliklinikken er forankret i Kontinuerlig forbedring, som er UNNs langsiktige satsingsområde med fokus på pasientnære forbedringer.

I løpet av høsten vil staben suppleres med fem nytilsatte rådgivere i deltidsstillinger, med kompetanse fra ulike klinikker i UNN. Et av hovedmålene er å bidra til at forbedringsforslag blir gjennomført og at forbedringene står seg over tid.

– Forbedringspoliklinikken skal være en koordinerende tjeneste som ansatte, og gjerne også pasienter eller andre brukere av UNN, kan kontakte med innspill om forbedringer. Kunnskapen vår skal brukes til å sette personer med rett kompetanse i kontakt med hverandre for å kunne gjennomføre forbedringer best mulig. Vi vil støtte og veilede på veien fra idé til forbedring, sier Hege Andersen, leder for Kontinuerlig forbedring.