Flere med lungekreft får immunterapi

Legemiddelet pembrolizumab (Keytruda) kan brukes til enda flere lungekreftpasienter. Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til også å ta det i bruk i førstelinjebehandling. Men det er høye kostnader.

Lars Vorland intervjues etter møtet i Beslutningsforum for nye metoder 22. mai 2017
Leder av Beslutningsforum for nye metoder, Lars Vorland, var glad for at han kunne fortelle at lungekreftpasienter nå får immunterapi som første behandling. Her i intervju med TV 2. Foto: Anne May Knudsen

Legemiddelet er allerede tatt i bruk for pasienter i andrelinjebehandling, etter at kjemoterapi er benyttet.

I sitt møte 22. mai 2017 sa Beslutningsforum for nye metoder også ja til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft hos voksne med PD-L1 uttrykk på minst 50 % uten EGFR- eller ALK-positive mutasjoner i tumor.

Flere ja fra Beslutningsforum


Flere metoder var til vurdering i møtet 22. mai.