Forlenger midlertidig ambulansehelikopterbase i Kirkenes

Etter anmodning fra Helse Nord RHF, forlenger Forsvaret sin midlertidige ambulansehelikopterbase i Kirkenes til og med 19. juli.

Forsvarets Bell-helikopter
Forsvarets Bell-helikopter. Foto: Peder Torp Mathisen, Forsvaret.

​Helse Nord RHF holdes gjennom daglige møter med Luftambulansetjenesten HF, orientert om beredskapssituasjonen på ambulansefly. Mens kapasiteten på ambulansefly som kan operere på langbane har vært god, har den vært utfordrende med tanke på tilgjengelige ambulansefly som kan operere på kortbaner.

- Vi ser nå at tilgjengelighenten på ambulansefly som kan operere på korbaner, er i bedring. Men inntil beredskapen på ambulansefly har stabilisert seg på riktig nivå, velger vi å forlenge den midlertidige basen i Kirkenes ut 19. juli, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF Lars Vorland.

Vorland fremhever at Forsvaret gjør en god jobb og at samarbeid og rutiner med spesialisthelsetjenesten fungerer godt.

Helikopteret som er stasjonert i Kirkenes, konfigurert og bemannet for luftambulanseoppdrag. Forsvarets helikopter inngår i de ressurser som koordineres fra Regional AMK ved Universitetssykehuset i Tromsø.

Bakgrunn for den den ekstra beredskapen, er operatørbytte på ambulansefly, hvor det skal håndteres oppstartsutfordringer.

Les om bakgrunnen for tiltaksplan og overgangen til ny ambulanseflykontrakt.

Status ambulansefly på beredskap.