Forlenger søknadsfristen

Ved søknadsfristens utløp var man ikke kommet langt nok i prosessen for å rekruttere til stillingen som administrerende direktør i Helse Nord RHF. For å få et bredere søkergrunnlag, og for å jobbe videre med aktuelle kandidater, er det besluttet å forlenge søknadsfristen til 16. juni.

Styreleder Renate Larsen
Styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen.

Stillingen som administrerende direktør i Helse Nord RHF ble lyst ut for en tid tilbake, og Amrop Delphi ble engasjert som rekrutteringsbyrå.  Byrået og styret har jobbet med, og jobber fortsatt med kandidater, men det er ønskelig med et bredere søkergrunnlag

- Arbeidet med kandidater har tatt noe lengre tid enn forventet, noe som ikke er unaturlig med stillinger av denne typen. Stillinger av denne karakter er krevende å jobbe med og rekrutteringsbyrået og vi trenger noe mer tid for å arbeide med kandidater. Byrået gjør en god jobb med kandidat-dialog og for å sikre et bredere søkergrunnlag har vi besluttet å utvide søknadsfristen til 16. juni, sier styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen.

Søkerliste vil bli utarbeidet umiddelbart etter den forlengede søknadsfristen.

Om rekrutteringsprosessen har kommet langt nok, tar styret i Helse Nord RHF sikte på å tilsette administrerende direktør i styremøte 26. juni 2019.

Mer informasjon: Styreleder Renate Larsen. Mobil: 975 44 119