Fortsatt for høy pris

Beslutningsforum holdt ekstraordinært møte 8. desember 2017 for å ta stilling til det nye tilbudet fra legemiddelfirmaet på legemiddelet nusinersen (Spinraza).

Leder av beslutningsforum for nye metoder Lars Vorland
Lars Vorland, leder av Beslutningsforum for nye metoder.
Det har ikke lykkes norske myndigheter i å forhandle fram en akseptabel pris for legemiddelet Spinraza. Derfor måtte Beslutningsforum for nye metoder for andre gang si nei til å innføre legemiddelet nusinersen (Spinraza) til behandling av den alvorlige sykdommen spinal muskelatrofi (SMA).
 
– Dette er svært beklagelig for de pasienter og pårørende som vi vet ønsker noe annet. Det gjør også vi. Vi ønsker at legemiddelet skal kunne tas i bruk i sykehusene, men prisen er altfor høy, sier leder av Beslutningsforum for nye metoder, Lars Vorland.