Framtidas tariffavtale

Høsten 2017 inviterte dei fire regionale helseføretaka Legeforeningen til å delta i eit felles prosjekt for å gjennomgå viktige tema for framtidas tariffavtale. Sluttrapporten blei overlevert styringsgruppa denne veka.

Ung kvinnelig lege
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com