Ambulansetjenester og legevakt må ses i sammenheng

- Endringer i ambulansetjenesten og kommunale legevakter må skje i samarbeid mellom kommuner og helseforetak, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

Akuttmedisinforskriften(forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv) skal bidra til at befolkningen ved behov for øyeblikkelig hjelp, mottar forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Forskriften regulerer kommunene og de regionale helseforetakenes akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. 

Ambulansetjenestene

I Helse Nord bor folk spredt, og vi har vi en desentralisert struktur på ambulansetjenesten. Det betyr også at vi har små stasjoner med få oppdrag pr. døgn, og enkelte steder er det langt til nærmeste ambulansestasjon.

Jevnlig kommer spørsmålet om endring av struktur på tjenestene. Begrunnelsene kan være både faglige og økonomiske. Uansett skal beredskapen være forsvarlig. 

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin anbefaler at det ikke skal være mer enn 40 minutter reisevei til en legevaktstasjon for 90 % av befolkningen i et legevaktdistrikt. 95 % skal ha maksimalt 60 minutter. 

Lars Vorland

Legevakten

Den lokale legevakten er den viktigste samarbeidspartneren for ambulansetjenesten. Legevaktdistriktene omfatter ofte flere kommuner, og har store avstander. 

Slik er det bl.a. i Vesterålen der det er ca. 1 time og 50 minutter reisevei fra Andenes til Stokmarknes hvor legevakten ligger. Guttorm Raknes påviser i artikkelen Legevakt og reiseavstand (2016) at avstand påvirker bruken. 


Krav til responstid og største avstand?

Verken for legevaktene eller ambulansetjenestene er det fastsatt normerende krav til responstid, eller hvor langt kan det kan være til legevakt eller ambulansestasjon. For ambulansetjenesten er det en uttalt målsetting at 90 % av befolkningen skal nås innen 25 minutter ved akuttoppdrag (i byer og tettsteder over 10.000 mennesker innen 12 minutter). 

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin anbefaler at det ikke skal være mer enn 40 minutter reisevei til en legevaktstasjon for 90 % av befolkningen i et legevaktdistrikt. 95 % skal ha maksimalt 60 minutter. 

Helsetjenestene skal sammen, uansett ansvarsnivå, sørge for god og forsvarlig helsehjelp til de som trenger det.

Lars Vorland

Tjenestene må planlegges i samarbeid

Befolkningen er avhengig både av legevakten og ambulansetjenesten. Dette skal utgjøre en samlet ressurs. Helsetjenestene skal sammen, uansett ansvarsnivå, sørge for god og forsvarlig helsehjelp til de som trenger det. Organisering av ambulansetjenesten har stor betydning for kommunens tjenester. Likedan påvirker organisering av den kommunale legevakten hvordan ambulansetjenesten kan løse sin oppgave og hvor store ressurser, faglig og økonomisk, som må brukes. 

Ingen kan planlegge disse områdene alene uten å involvere den andre part.  Her kan vi bli bedre både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. 

God helg!

Lars Vorland
Administrerende direktør
Helse Nord RHF