Går ut av grønt beredskapstrinn

Helse Nord RHF har besluttet å gå ut av beredskapstrinn grønn, og over til normal drift.

Korona-vaksine
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

​Smittesituasjonen i vår region er at det er færre innlagte på sykehus, over halvparten av befolkningen er vaksinert med minst en dose, og det er mindre sannsynlig for behov som krever regional koordinering.

Smittetrykket er lavt og det er god kontroll på smittesituasjonen.

Gjenåpning av samfunnet

Regjeringen fortsetter gjenåpningen av samfunnet og har gått til tredje trinn av gjenåpningsplanen. Smittetallene går ned, antall sykehusinnleggelser synker og halvparten av befolkningen over 18 år har nå fått minst en vaksinedose.

​Vil vurdere situasjonen​​

Situasjonen vil bli kontinuerlig vurdert, og oppdatert informasjon vil bli publisert dersom det fremkommer endringer i situasjonsbildet som har betydning for vår virksomhet.

Sammen med sykehusene i regionen er det regionale helseforetaket forberedt på å heve beredskapsnivået dersom situasjonen endrer seg.