Helse Nord går i grønn beredskap

Grunnet smittesituasjonen i landsdelen og mange innlagte covid-19-pasienter i sykehus, øker det regionale helseforetaket Helse Nord sitt beredskapsnivå.

Helse Nord RHF går i grønn beredskap fra tirsdag 2. november. 

- Det betyr at vi er i en situasjon som krever økt oppmerksomhet. Det er en usikker situasjon hvor vi må være i forkant hvis det blir behov for ekstraordinære tiltak og ressurser som det regionale helseforetaket kan bidra til å koordinere og samordne i foretaksgruppen. Foretaksgruppen har god oversikt og planer for å øke beredskapen hvis det blir behov, sier direktør for sikkerhet og beredskap i Helse Nord, Jonny Brodersen.

I praksis betyr dette ikke store endringer, men en økt følge-med-funksjon.

2. november er det 29 innlagte covid-19-pasienter i sykehusene i Helse Nord:

  • UNN Tromsø: 19
  • UNN Narvik: 3
  • Nordlandssykehuset Bodø: 3
  • Nordlandssykehuset Lofoten: 3
  • Nordlandssykehuset Vesterålen: 1